OSVČ A ID 3. stupeň

PoradenstvíOSVČ A ID 3. stupeň
Petra asked 2 years ago

Dobrý den,
mám ID 3 stupeň a začala jsem od května pracovat na živnostenský list jako OSVČ. Zajímá mě, z čeho se vypočítá vyměřovací základ pro sociální pojištění.
Dočetla jsem se, že vyměřovací základ je 50% z přijmu a jako ID 3. stupně nemusím první rok platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Chtěla bych mít představu, kolik tedy budu doplácet a jaké budou zálohy pro příští rok.
Když bubu uplatňovat výdaje paušálem 60%, tak se ten vyměřovací základ bude počítat z těch 40% co mi zůstanou jako příjmy? To znamená 50% z těch 40%?
Děkuji za odpověď.
P.
 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Petro,
 
děkujeme za Váš dotaz. V případě, že jste OSVČ a současně jste uznána invalidní ve III. stupni invalidity s výplatou invalidního důchodu, nahlíží se na Vaši samostatně výdělečnou činnost jako na činnost vedlejší. To znamená, že zdravotní a sociální pojištění můžete odvádět zpětně za uplynulý rok (tedy pojistné za rok 2021 lze uhradit až začátkem roku 2022) podle Vašich reálných příjmů za uplynulý rok či jeho část. Nevztahuje se na Vás tedy povinnost hradit minimální zálohy na pojistné. Účast na nemocenském pojištění (jedna ze složek sociálního pojištění) je pak v případě OSVČ vedlejší dobrovolná. Pokud byste se však rozhodla si jej nehradit, zanikl by Vám případný nárok na výplatu některých dávek, např. nemocenské.
Jak jsem uvedla již výše, zdravotní a sociální pojištění se v případě vedlejší činnosti odvádí na základě reálných příjmů. Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok se pro účely zdravotního i sociálního pojištění podávají zpravidla do konce dubna (přehledy za rok 2021 bude nezbytné odevzdat do konce dubna 2022). Podávají se prostřednictvím formulářů nazvaných „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“. Tyto formuláře naleznete na pobočkách či na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (pro účely sociálního pojištění) a Vaší zdravotní pojišťovny (pro účely zdravotního pojištění). Podání těchto formulářů je pro OSVČ vedlejší povinné.
 
Pro jistotu ještě zmíním povinnost oznámit zahájení výdělečné činnosti Vaší zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) i finančnímu úřadu. Pracovníci zdravotní pojišťovny a ČSSZ Vám také konkrétně sdělí informace o výši odvodů v případě využití výdajového paušálu.
 
Pokud byste měla doplňující či další dotazy, můžete se na sociální poradenství ParaCENTRA Fenix či přímo na mne samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz), telefonicky (739 646 396).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice