OSVČ

PoradenstvíOSVČ
Pavel Dzurik asked 10 months ago

Dobrý den. Mám dotaz ohledně neschopenky. Jsem OSVČ a mám přiznaný 2.stupeň invalidity. Musím podstoupit operační zákrok a nebudu moci cca 2 měsíce pracovat. Mám nárok na vyplácení nemocenské nebo se mám nahlásit na úřad práce? Děkuji za odpověď

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 10 months ago

Dobrý den, pane Dzuriku.
Děkuji za Váš dotaz, ve kterém se ptáte na nárok na výplatu nemocenského.
Nárok na výplatu dávky nemocenského pojištění Vám vzniká, pokud jako OSVČ jste účasten tohoto pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné.
Podmínkou nároku na nemocenské je, že občan je nemocensky pojištěn (účasten nemocenského pojištění). Účast na nemocenském pojištění vzniká zpravidla dnem, ve kterém zaměstnanec začal vykonávat práci a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, v případě OSVČ pak dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém přihlášku podala.
Účast na nemocenském pojištění (dále jen „NP“) OSVČ je dobrovolná. Splatnost pojistného na NP je od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení se k NP je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce. Pojistné na NP si lze v době splatnosti navýšit a tím si v zákonem stanoveném rozpětí zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky.
Sazba pojistného na NP OSVČ činí 2,1 %. Minimální měsíční základ pojistného činí 7 000 Kč a minimální platba je stanovena ve výši 147 Kč.
 
V případě doplňujících dotazů mne kontaktujte.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz