Pacient IBD

PoradenstvíPacient IBD
Jiří asked 3 years ago

Dobrý den,mám chronické problémy se strevy,nikdo mi ještě s určitostí neřekl jestli UC nebo Crohn. Mel sem i biologickou lecbu,ale bez vysledku.Jsem tři roky po velmi velmi komplikovanych operacich ( 5 během dvou týdnů) strev.Nemám celé tenké střevo a mám vývod.Po operaci sem dostal plný ID a ted sem dostal posudek o invalidite,který je lživý, dost neobjektivní a chybí v něm spoustu podstatných věci a měl bych podle tabulek dostat I.stupeň.Můžete mi poradit jak se bránit když sem mel plny ID a nyní mi chtějí dat I.stupeň i když na mém zdravotním stavu se nic nezměnilo?Děkuji za odpověď.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Popisujete, že po absolvování několika komplikovaných operací Vám byl s ohledem na Váš zdravotní stav přiznán plný ID (3. stupeň). Nyní jste však dostal posudek o invaliditě, podle kterého by Vám měl být snížený ID na 1. stupeň. Uvádíte, že posudek je lživý, chybí v něm mnoho podstatných věcí, navíc Váš zdravotní stav zůstává stejný. Ptáte se, jak je možné se proti snížení bránit.
Poté, co Vám bude doručeno rozhodnutí ČSSZ (české správy sociálního zabezpečení) je možné proti tomuto podat námitku. Námitku nelze podat proti posudku o invaliditě.
Námitku je třeba podat písemně do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Námitka musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž jsou určeny, jméno a příjmení účastníka řízení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování a podpis osoby, která je činí. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje (číslo jednací a datum vydání – uvedeno na rozhodnutí), v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. V námitce uveďte konkrétní věci, které byly podle Vašeho názoru posudkovým lékařem opomíjeny. K námitce také můžete přiložit kopie lékařských zpráv s vyznačenými důležitými informacemi. Podrobnější informace naleznete na https://www.cssz.cz/namitkove-rizeni. V případě zájmu Vám můžeme poslat osnovu (vzor) námitky.
Pokud byste se potřeboval na něco doptat, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
S přáním hezkého dne

Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice