parkování ZTP

Poradenstvíparkování ZTP

Dobrý den,
jsem onko pacientka (rakovina prsu), teď už meta na plicích, jatrech a kostech. Léčím se.
S dechem už to není nic moc, potvrzeno od lékaře.
Mám invalidní důchod 3.stupně.
Mám nárok na parkovací kartu ZTP?
Děkuji A.Strašlipková
 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 1 year ago

Dobrý den, paní Strašlipková,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda máte nárok na parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (OZP).
Abyste si na sociálním odboru obecního úřadu mohla vyřídit parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, je nejprve mít od úřadu práce přiznaný průkaz osoby se zdravotním postižením, konkrétně průkaz ZTP, nebo ZTP/P. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením totiž může být vydán pouze držiteli průkazu ZTP, nebo ZTP/P (viz § 67 odst. 2 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). 
O průkaz osoby se zdravotním postižením si můžete požádat na úřadu práce. Formulář žádosti je ke stažení na internetových stránkách ÚP (www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim). Na základě této žádosti posoudí posudkový lékař Váš zdravotní stav a nárok na přiznání daného průkazu. Průběh celého řízení je popsán v našem článku (dostupný zde: http://www.pcfenix.cz/prubeh-podani-a-schvalovani-zadosti-o-prispevky-a-prukaz-ozp-od-a-do-z/).
Společně s žádostí o průkaz OZP můžete podat i žádost o příspěvek na mobilitu – ten je také vázán na průkaz ZTP, nebo ZTP/P. Jedná se o příspěvek aktuálně ve výši 550 Kč měsíčně.
O tom, zda Vám bude průkaz ZTP, nebo ZTP/P přiznán, rozhodne posudkový lékař. Já ze své pozice sociální pracovnice bohužel nedokážu odhadnout, zda Vám na něj s ohledem na Váš zdravotní stav vzniká nárok, nebo nikoliv.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396 nebo 739 359 489) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice