Péče o osobu blízkou – v nemocnici déle než měsíc – povinnosti

PoradenstvíPéče o osobu blízkou – v nemocnici déle než měsíc – povinnosti
Majka asked 3 years ago

Dobrý den,
pečujeme s otcem o mamku, která má IV.stupeň příspěvku na péči už přes 8 let. Já jsem uvedená jako pečující osoba a dostávám příspěvek na péči. Je to můj jediný příjem. Mamka si 10.9. zlomila nohu a od té doby je na ODN. Nohu má mít v sádře asi měsíc a pak předpokládáme, že v nemocnici zůstane ještě na rehabilitaci. Zdá se nám to teď během pandemie bezpečnější, než kdyby do domácnosti 2 seniorů nad 77 let měla docházet každý den jiná sestra z Charity.
Pokud bude v nemocnici po 10.10., tak mám jít na Ǔřad práce to nahlásit? Je na to někde tiskopis?
Poslední vyplacený příspěvek na péči bude za září?
Co to pro mě dál znamená? – Budu si muset platit zdravotní pojištění až do doby maminčina návratu domů? Bude se mi doba pobytu maminky v nemocnici počítat do důchodu apod?
Je něco na co si mám dát “pozor” při jednání s Úřadem práce?
Ještě nikdy tak dlouho v nemocnici nebyla a tak je to pro mne úplně nové a nevím, co přesně všechno musím vyřídit 🙂
Děkuji vám předem za rady
Majka

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, Majko,
 
děkujeme za Váš dotaz. Uvádíte, že Vaše maminka, o kterou pečujete, je od 10.9.2020 hospitalizována a předpokládáte, že ještě nějakou dobu bude. Ptáte se, zda byste měla úřadu práce hospitalizaci maminky oznámit, a jak by to bylo s úhradou Vašeho zdravotního pojištění a započítáním doby hospitalizace “do důchodu”, pokud by Vaše maminka byla hospitalizována déle a nevznikl by nárok na vyplacení příspěvku na péči za některý měsíc.
Hospitalizaci příjemce příspěvku na péči (tedy Vaší maminky) je nutné úřadu práce oznámit do 8 dnů od jejího začátku a poté do 8 dnů od ukončení. Formulář na to není, je však nezbytné oznámit to písemně – tedy dopisem (nejlépe doporučeným, příp. je také možné zanést 2 kopie oznámení na podatelnu – jednu kopii nechat na ÚP a druhou si i s razítkem podatelny vzít zpět), případně alespoň e-mailem. Oznámení musí obsahovat především identifikační údaje příjemce příspěvku (jméno a příjmení, datum narození, příp. rodné číslo, a bydliště) a datum, od kdy je hospitalizován. 
Nárok na výplatu příspěvku za určitý měsíc nevzniká, pokud je příjemce celý kalendářní měsíc hospitalizován. V případě Vaší maminky by tedy nedošlo k výplatě příspěvku za měsíc říjen, pokud by byla propuštěna domů až 1. listopadu nebo později (pokud by byla propuštěna až 1. prosince nebo později, nebyl by vyplacen ani příspěvek za listopad). Po dobu hospitalizace maminky Vám stát zdravotní pojištění nehradí. Musíte si jej proto za dané období uhradit sama, nebo se můžete zaevidovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Po dobu evidence na úřadu práce by Vám měl vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti (ta by se počítala z průměrné mzdy za minulý rok). Evidenci na ÚP či samostatnou úhradu pojistného budete muset oznámit také své zdravotní pojišťovně. Na započítávání “do důchodu” by doba hospitalizace neměla mít žádný vliv.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů se na naše poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz), případně telefonicky (739 646 396).
 
S pozdravem
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice