Písemné potvrzení….

PoradenstvíPísemné potvrzení….
René Křivan asked 5 years ago

Dobrý den potřebuji písemné potvrzení jaké úpravy jsou nezbytné provést na vozidle abych jako pacient s amputací pravé dolní končetiny podle českých zákonů mohl opět řídit vozidlo.Nevím na koho se obrátit nebo jak to řešit.Předem děkuji za pomoc.S pozdravem René Křivan. 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážený pane Křivane,
jelikož neuvádíte, v jaké fázi řízení je Vaše věc ohledně potřebných úprav, tedy zda již máte vozidlo, nebo teprve plánujete nějaké pořídit, zda máte již vyřešenou přestavbu vozu vzhledem k Vašemu hendikepu, zda máte řidičské oprávnění, bude má odpověď obecnější a obšírnější. Při pořízení vozidla je postup ten, že navštívíte prodejce Vámi zvoleného vozidla a necháte si vypracovat cenovou kalkulaci na vozidlo dle vašich potřeb a přání. Většina prodejců vozů poskytuje osobám se zdravotním postižením slevu nebo nějakou formu akční nabídky či jiného cenového zvýhodnění. Cenová nabídka jistě poslouží jako dokument k žádosti na pořízení zvláštní pomůcky – motorového vozidla dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dávkách pro osoby se zdravotním postižením“ nebo „ZDOP“). Tyto dávky administruje Úřad práce ČR. Formuláře pro podání žádosti jsou dostupné na webu Úřadu práce ČR, nebo je možno je získat v tištěné podobě přímo na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. V případě úpravy vozu je postup stejný, kontaktujete některou ze spol. (firmem) zabývající se přestavbou vozidel pro hendikepované osoby. Je jich v Česku několik, ale asi nejznámější jsou např. společnosti Invacar s. r. o. (www.invacar.cz), HURT s. r. o. (www.rucniovladani.cz), API CZ s. r. o. (www.apicz.com), Jan Píbal – JP SERVIS (www.jpservis.eu) a společně s technikem vyberete vhodné úpravy Vašeho vozu tak, abyste byl schopný takto upravený vůz bezpečně ovládat. Na úpravy vozidla Vám každá firma vypracuje kalkulaci. Kalkulace opět poslouží jako podklad pro žádost o příspěvek na úpravu vozu, který poskytuje postiženým osobám opět Úřad práce ČR dle zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétně se jedná o příspěvek na zvláštní pomůcku – úpravu vozu. Příslušný formulář je možno opět stáhnout z webových stránek Úřadu práce ČR, nebo si jej vyzvednout v tištěné podobě přímo na Úřadu práce ČR. Další administrativní záležitostí, kterou je nutno vyřešit, je řidičské oprávnění. Pokud jej již máte z doby před amputací máte o starost méně. Pokud jej teprve hodláte získat, je třeba kontaktovat některou z autoškol, která nabízí získání řidičského oprávnění osobám s hendikepem, např. Autoškola PEML, sídlící v Přelouči (http://autoskola.peml.cz/kurzy-autoskoly/standardni-kurzy.aspx). Posledním administrativním krokem je nechat si zapsat úpravy vozu do řidičského oprávnění, a to sledem harmonizovaných kódů dle § 11 Vyhlášky č. 31/2001Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Harmonizované kódy obsahuje Příloha č. 5 této vyhlášky. Bez vyznačení těchto „omezení“ v řidičském oprávnění, za kterých můžete řídit vozidlo, byste ani neměl za volant sednout. Bohužel, málokterý z úředníků na Odboru dopravně správních činností Vám tuto informaci sdělí. Policie, tuto věc také moc neřeší, takže při náhodné silniční kontrole se o tom, že Vám tyto harmonizované kódy chybí v řidičském oprávnění, také nedozvíte. Jediný, kdo této neznalosti využívá, jsou pojišťovny, které při případných škodních událostech odmítají plnit z pojistného právě z důvodu absence těchto kódů v řidičském oprávnění. Nyní již k samotnému postupu, jak zapsat harmonizované kódy do řidičského oprávnění. Nejprve je nutné zajít na Odbor dopravně správních činností, kde si vyžádáte formulář pro zápis harmonizovaných kódů do řidičského oprávnění. S tímto formulářem zajdete ke svému praktickému lékaři, který Vám zapíše sled harmonizovaných kódů do tohoto formuláře. Doporučuji mít sled kódů již nachystaný, aby byl zápis u praktického lékaře co nejméně problematický. Zde posílám odkaz na web ministerstva dopravy, kde je seznam harmonizovaných kódů uveden též: http://mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-prukazy,Autoskoly/Harmonizovane-kody-a-narodni-kody-uvadene-v-RP. Kódy sestavte vzestupně dle úprav ve Vašem vozidle. Pokud byste byl na pochybách, kontaktujte úpravce vozidla, aby Vám s tímto po mohl. Následně se vydáte s vyplněným formulářem zpět na Odbor dopravně správních činností, kde Vám vydají nové řidičské oprávnění se zapsanými harmonizovanými kódy. Pokud vydání nového řidičského oprávnění nějaký den potrvá, bude Vám vydán prozatímní/dočasné řidičské oprávnění, kde již budou potřebné kódy zapsané.   Závěrem pro úplnost dodávám, že je samozřejmostí, zapsat provedené úpravy na Vašem vozidle do velkého technického průkazu. Zápis by měl provést úpravce vozidla, neboť ten musí mít montované úpravy homologované a schválené příslušným odborem Ministerstva dopravy.
Mgr. Ladislav Loebe