plný invalidní důchod

Poradenstvíplný invalidní důchod
Martin Letocha asked 5 years ago

Dobrý den… Mám plný invalidní důchod,chci se zeptat zda mohu pracovat na plný úvazek v zemědělství na pozici ošetřovatel skotu…… Děkuji vám za odpověd…

1 Answers
Best Answer
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážený pane Letocho,
osobně se domnívám, že Váš dotaz je spíše medicínského charakteru, neboť pouze lékař Vám může říci, jak na tom jste po stránce zdravotního stavu a schopnosti výkonu práce. Pokusím se odpovědět na Váš dotaz po stránce právní. Předně mám za to, že máte na mysli invalidní důchod III. stupně. Pokud je tomu tak, pak platí obecně, že osoba je uznána invalidní ve III. stupni, pokud její schopnost pracovat poklesne nejméně o 70%. Už tohoto titulu se vylučuje práce na plný tedy 100% “výkon”/úvazek. Je pravda, že i osoba ve III. stupni invalidity může vykonávat práci, nicméně musí být nutně zohledněn celkový pokles pracovní schopnosti. Budu-li citovat slova zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 39 odst. 4 písm. f): “Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu  v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70% též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.” Výše uvedené znamená, že pracovní prostředí pro osobu s poklesem pracovní schopnosti ve III. stupni invalidity vyžaduje např. přizpůsobené pracovní prostředí, spec. pracovní pomůcky, popř. tlumočníka atp. Vzhledem k tomu, že neuvádíte, z jakého důvodu Vám byl invalidní důchod III. stupně přiznán původně (pro jaké zdravotní omezení), nelze s určitostí říci, nakolik je výkon práce ošetřovatele skotu odlišný od původního zaměstnání, a tedy mimořádný, abyste mohl pracovat i v tomto prostředí a na plný úvazek. Domnívám se ale, že invalidní důchod III. stupně a výkon práce ošetřovatele skotu na plný úvazek je více či méně kolizní. Opravdu upřímně doporučuji konzultaci Vašeho záměru, “vzít práci ošetřovatele skotu” na plný úvazek s ošetřujícím lékařem. Vyhnete se tak následným možným komplikacím s úřadem sociálního zabezpečení spravujícím důchodové pojištění. 
Mgr. Ladislav Loebe