podpora v nezaměstnanosti

Poradenstvípodpora v nezaměstnanosti
Jitka asked 2 years ago

Dobrý den, pokud by mi v práci při pracovně lékařské prohlídce byl vydán posudek o neschopnosti práce (nyní mám požádáno o inv. důchod), mohu pak já sama ukončit pracovní poměr výpovědí ze zdravotních důvodů nebo dohodou ze zdravotních důvodu. Pokud se pak budu registrovat na úřad práce, nebude se mi krátit podpora, když dám já výpověď nebo ukončím prac. poměr dohodou? Děkuji

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Jitko,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se na možnost ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů a následnou evidenci na úřadu práce poté, co jste obdržela posudek od lékaře pracovně lékařské služby.
Pokud máte od lékaře pracovně lékařské služby posudek, podle kterého nemůžete pokračovat ve svém dosavadním zaměstnání, a se zaměstnavatelem se Vám nepodařilo (nebo nepodaří) nalézt jiný možný způsob vyřešení situace (např. zkrácení úvazku, změna pracovní pozice apod.), je ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů zcela jistě možné jak výpovědí, tak případně dohodou. V případě následné evidence na úřadu práce Vám podpora v nezaměstnanosti nebude krácena, a to právě díky tomu, že by byl pracovní poměr ukončen ze zdravotních důvodů. Forma ukončení (dohoda x výpověď) nebude hrát v takovém případě roli.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396 nebo 739 359 489) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice