Podpora

PoradenstvíPodpora
Radek asked 3 years ago

Dobrý den, jaká jsou pravidla, tipy a výhody spolupráce s UP při získání Příspěvků na podnikání zdrav.postižených?
Jsem ID III. stupně a přemýšlím o založení OSVČ.
 
Moc děkuji

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den Radku,
děkujeme za Vámi zaslaný dotaz. Úřad práce nabízí čtyři příspěvky pro osoby zdravotně postižené, které chtějí začít podnikat (§ 75 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Jedná se o:

  • Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením.
  • Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením
  • Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa
  • Překlenovací příspěvek

Na poskytnutí příspěvku jsou vázané určité předpoklady. Jedním z nich je ten, že žadatel bude vykonávat SVČ minimálně po dobu 3 let.
Pro jistotu uvádím § 9 odstavec 6 písmeno b) zákona č. 155/1995 Sb. samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod. Z toho vyplívá, že by se ve Vaším případě jednalo o vedlejší výdělečnou činnost, což sebou nese určité výhody jak u zdravotního tak sociálního pojištění tak i u daně z příjmu.
Pokud byste měl konkrétnější dotazy, můžete se obrátit na moji kolegyni Mgr. Kláru Ševčíkovou (dnes má dovolenou), která je poradcem pro návrat na pracovní trh, dokáže Vám tedy blíže zodpovědět Vaše případné otázky. Kontaktovat ji můžete e-mailem sevcikova@pcfenix.cz  nebo telefonicky 739 646 396. Případně si domluvit osobní konzultaci.
S přáním hezkého dne
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice