Poplatek za psa

PoradenstvíPoplatek za psa
Michaela Poncová asked 3 years ago

Dobrý den, jsem ID III. Stupně a držitelka průkazu TP. Kolik musím zaplatit obci za psa v roce 2020? Děkuji za odpověď. Poncová

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Poncová,
děkujeme za Váš dotaz. V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích, je od poplatku ze psů osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob. Z výše uvedeného vyplývá, že od 1. 1. 2020 nemají invalidní důchodci mladší 65 let nárok na osvobození od poplatku ze psů. Osvobození se na tyto osoby vztahuje pouze za předpokladu, že jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo se jedná o osobu nevidomou nebo osobu, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby. Pro více informací Vám doporučuji obrátit se na příslušný městský nebo obecní úřad dle místa Vašeho bydliště, kde Vám sdělí přesný poplatek za Vašeho psa.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na nás obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková