Použití dálnice držitelem průkazu ZTP v roce 2021

PoradenstvíPoužití dálnice držitelem průkazu ZTP v roce 2021
Jan Kunčar asked 3 years ago

Dobrý den, je pravda, že v r.2021 budou moci využívat dálnice bezplatně vozidla, jejichž provozovatelem je osoba blízká (manžel) té osobě, která vlastní průkaz ZTP?

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Kunčare,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se na možnost bezplatného využívání dálnice v případě, že provozovatelem vozidla přepravujícího držitele průkazu ZTP je osoba blízká.
Aby držitel průkazu ZTP mohl bezplatně využívat dálnice v ČR, je nezbytné, aby měl vyřízený také parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Vozidlo, kterým je držitel průkazu ZTP přepravován, musí patřit přímo jemu, případně osobě jemu blízké (tedy např. manželovi). Toto znění zákona platí již několik let, nejedná se tedy o novou úpravu. Pro rok 2021 nepředpokládáme žádnou změnu, a to ani v souvislosti se zaváděním elektronických dálničních známek.
Přehledné informace týkající se možnosti využívat kombinaci průkazu ZTP a parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením naleznete např. v našem článku věnovaném právě tomuto tématu (článek je dostupný zde: http://www.pcfenix.cz/parkovaci-prukaz-ztp-misto-dalnicni-znamky/).
 
Pokud byste měl doplňující či další dotazy, můžete se na naše sociální poradenství samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice