Práce a ID III.stupně.

PoradenstvíPráce a ID III.stupně.
Jan Procházka asked 4 years ago

Dobrý den,mám ID III.STUPNĚ, lékař mi na dotaz jestli se můžu vrátit k povolání před  ID řekl že ano.Mám leukémii a pracoval jsem jako vedoucí projektu.Dotaz,ohrozím  tím nárok na ID.III stupně?Práce by byla  na plný úvazek ale bez fyzické zátěže.  Děkuji. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Procházko,

děkujeme za Váš dotaz. Současná legislativa nezakazuje výdělečnou činnost ani osobám ve III. stupni invalidity. Jinými slovy, pracovat na plný úvazek můžete, protože zákon práci na plný úvazek nezakazuje, ale musíte vzít v úvahu také možnost, že Česká správa sociálního zabezpečení Vás může pozvat na přezkoumání zdravotního stavu a následně může dojít k přehodnocení a možnému následnému snížení stupně invalidity.

Zákon č. 155/1995 Sb., O důchodovém pojištění, říká, že pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Příjemcům invalidního důchodu doporučujeme, aby práci přizpůsobili svému zdravotnímu stavu. Ve Vašem případě to tedy znamená, že jako příjemce invalidního důchodu třetího stupně, v případě poklesu pracovní schopnosti o 70 %, můžete využít Vašeho zbytkového potenciálu 30 %. Jinými slovy to znamená, že můžete pracovat na 0,5 úvazku, ideálně na 0,375 úvazku. Jedná se však pouze o doporučení a záleží především na Vás, jak se cítíte a na jaký úvazek jste schopen pracovat a také na doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře.

Vzhledem k Vaší diagnóze a také vzhledem k tomu, že nejsem lékař, nedokážu posoudit, jak by posudková komise postupovala ve Vašem případě. Jak je z předešlého textu patrné, tak by bylo vhodné zvážit práci na zkrácený úvazek, protože práce na plný úvazek by mohla být jedním z faktorů při přezkoumávání a případnému snížení stupně invalidity.

Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Klára Ševčíková