Práce v invalidním důchodu

PoradenstvíPráce v invalidním důchodu
Petr Follner asked 5 years ago

Dobrý den, 
jsem ředitelem příspěvkové organizace, kde zaměstnávám také zdravotní sestry. Vrchní sestra je v současné době na dlouhodobé nemocenské, protože je onkologikcky nemocná. Zanedlouho ji bude končit doba, do kdy může být na nemocenské a zřejmě ji bude přiznán invalidní důchod, ale ona chce i nadále u nás být zaměstnána. Čeká ji ještě jedna operace, již  zřejmě v době po ukončení nemocenské, poté bude opět  práce neschopná asi měsíc. 
Můj dotaz tedy zní: Zaměstnankyně je stále v pracovním poměru,  co dělat, když ji bude přiznán invalidní důchod?  Je to důvod k ukončení pracovního poměru,  nebo ne? Jak postupovat, když chce a doufejme, že bude i fyzicky schopna, u nás nadále pracovat? Jak je to s odvody za tohoto zamestnance, jak je to s jeji nemocenskou, co v období po její operaci, bude ji vyplácena nemocenská, kým, atd..?
Děkuji za Váš čas a odpovědi, 
Petr Follner 
Tel.: 731 416 094

1 Answers
zeManek624 Staff answered 5 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Invalidní důchod není překážkou v zaměstnání, nebylo by tedy nezbytné pracovní poměr ukončit. Podle legislativy se však doporučuje, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému potenciálu zaměstnance (tzn. v případě invalidity I. a II. stupně je doporučován úvazek 0,75 a méně v případě invalidity III. stupně 0,5 úvazku a méně). Je to však pouze doporučení, nikoliv podmínka. Vždy záleží na osobním zvážení potencionálního zaměstnance. Pokud tedy Vaše vrchní sestra chce a bude schopna nadále vykonávat práci, kterou dělala dříve, doporučuji zkrátit pracovní poměr na vyhovující výši úvazku, případně ji přeřadit na vhodnější pracovní pozici. Bylo by také dobré, aby Vaše vrchní sestra vše prokonzultovala se svým ošetřujícím lékařem, který by mohl mít dobrý náhled na náročnost náplně práce v kombinaci se zmíněnou výší úvazku vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu.
Co se týče odvodů, invalidní důchodci odvádí ze svého příjmu stejné daňové odvody jako ostatní zaměstnanci a mají slevu na dani na invaliditu. Mimoto se podle zákona o daních z příjmu zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, snižuje daň za zdaňovací období, za které podává daňové přiznání o částku 18 000 Kč ročně za každého zaměstnance se zdravotním postižením uznaného invalidním v I. nebo II. stupni, o částku 60 000 Kč ročně za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením uznaného invalidním ve III. stupni. Částky se počítají z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců (dle výše úvazku).
Co se týče nemocenské u příjemců invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně, kteří pracují a jsou účastni nemocenského pojištění, činí doba pro poskytování nemocenského (tzv. podpůrčí doba) nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti, tzn., že je stejně dlouhá jako u jiných zaměstnanců. Poživatelé invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně, kteří jsou při pobírání důchodu zaměstnaní a účastni nemocenského pojištění, mají však podle zákona o nemocenském pojištění podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského zkrácenou. Nemocenské se jim vyplácí nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů v rámci jednoho kalendářního roku, a to i pokud v tomto roce bylo pracovních neschopností více. Současně také platí, že se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání. Nemocenské vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), a to od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, během prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy.
Jako zaměstnavatel, který zaměstnává OZP (osobu se změněnou pracovní schopností) máte možnost požádat si o Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením. O tento příspěvek se žádá na místně příslušném Úřadu práce. Podrobnější informace Vám ráda poskytnu na níže uvedeném kontaktu.
V případě jakýchkoli dalších či doplňujících dotazů mne neváhejte kontaktovat telefonicky (739 646 396) nebo e-mailem (boumova@pcfenix.cz).