pracovní poměr – invalidita 3. stupeň

Poradenstvípracovní poměr – invalidita 3. stupeň
Věra Geislerová asked 3 years ago

Dobrý den.
Mám dotaz ohledně pracovního poměru. Jedná se o to, že od roku 2010 mám chráněnou dílnu a zaměstnávám pracovníky ze ZPS.
V mé firmě pracuje i můj syn, který má 3. stupeň invalidity. Abych mohla na něj pobírat dotaci, tak při přijetí do zaměstnání v roce 2010 jsem předložila posudek o invaliditě.
Byl schválen a od té doby pracuje. Má v posudku napsáno, že není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Mám účetní firmu a pracuje ve svém bydlišti, které je současně jeho pracovištěm a jeho pracovní náplň spočívá v pomocné administrativní práci. Nic náročného a je pod mým dohledem. Pracovní schopnost je snížená o 70%. V současné době u mě probíhá kontrola z úřadu práce a nelíbí se jim, že zaměstnávám syna, protože není schopen pracovat za mimořádných podmínek. Vstupní prohlídku do zaměstnání jsem nevyžadovala, v té době to nebyla povinnost, Od té doby každý rok probíhá kontrola a nikdo se 18 nad zaměstnáváním mého syna nepozastavil. Podle mého úsudku, by mělo stačit vyjádření praktického lékaře, že tuto práci může vykonávat. Práce je velice jednoduchá, nic nezvedá, pracuje na zkrácený úvazek a žádné mimořádné podmínky , které by omezovali v pracovní činnosti nejsou. Potřebuji poradit, zda stačí posouzení zdravotního stavu obvodním lékařem, který má k dispozici lékařské zprávy a na základě této zprávy syna zaměstnávat, či nikoliv. Domnívám se však, že i když je někdo invalidní, tak pokud mu to zdravotní stav dovolí a práce odpovídá jeho schopnostem a zdravotnímu stavu, tak pracovat může.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Geislerová
 
 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Geislerová,
děkujeme za Váš dotaz. Ano, jak správně uvádíte, i když je osoba invalidní, tak pokud jí to zdravotní stav dovolí a práce odpovídá jejím schopnostem a zdravotnímu stavu, tak pracovat může. Zákon nestanovuje žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Příjemcům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se doporučuje, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. úvazek 4 hodiny denně a méně).
Schopnost nebo neschopnost práce za zcela mimořádných podmínek při poklesu pracovní schopnosti o nejméně 70 % je upraven § 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. V současnosti se bere toho ustanovení jako obsolentní čili neaktuální, zastaralé a dle metodik ČSSZ by se k němu ve starších zprávách nemělo přihlížet. Úzus je ten, že jej již lékaři LPS do posudků neuvádějí, nicméně v zákoně je toto ustanovení, z nepochopitelných důvodů, zachováno. Každý by měl být schopen práce, i když byl uznán invalidním s poklesem schopnosti výkonu výdělečné činnosti o nejméně 70 %, zbývající pracovní potenciál zůstává zachován. To zda zvládne osoba s vysokým poklesem pracovní schopnosti pracovat ve standardních podmínkách nebo za zcela mimořádných podmínek, to je záležitost velmi komplikovaná a záleží na mnoha faktorech jako je druh vykonávané činnosti, časová náročnost, fyzická náročnost, psychická náročnost.
Jak uvádíte ve svém dotazu, posudek o invaliditě Vašeho syna je stár 10 let, což odpovídá tomu, co uvádím výše. Jak z toho ale ven, když ustanovení je platné a metodiky nezávazné a tudíž ani úředníci se jimi nemusí řídit. Mnohdy je ani neznají a pokud jde o úředníky z Úřadu práce, tak velmi pochybuji, že se k nim tyto informace vůbec dostaly, neboť výše uvedené metodiky platí pro úředníky v rámci ČSSZ. Pokud by nastaly velké, resp. jakékoliv komplikace v tomto směru, doporučuji se obrátit na nadřízená místa a apelovat dlouhodobostí vykonávané práce, bez jakýchkoliv předchozích výtek kontrolních orgánů. Pokud by ani toto nepomohlo, je zde možnost kontaktovat ČSSZ se žádostí o kontrolní lékařskou prohlídku Vašeho syna. Je ale třeba při žádosti zdůraznit, že Váš syn je sice schopen výkonu výdělečné činnosti, ale pouze jednoduché práce, která by třeba nemusela být brána ani jako výdělečná činnost, nicméně slouží k sociálnímu začlenění Vašeho syna a má pro něj z hlediska socializačního a seberealizačního velký význam a výše uvedené ustanovení (§ 39 odst. 4 písm. f) je pouhým administrativním omezením, které mu brání v seberealizaci a alespoň v částečném pracovním uplatnění, a proto je třeba z posudku odstranit. 
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na nás obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396 nebo loebe@pcfenix.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne 
Mgr. Klára Ševčíková (sociální pracovník)
Mgr. Ladislav Loebe (předseda ParaCENTRA Fenix, právník)