pravidla-pro-drzitele-ztp-a-parkovaciho-prukazu-u-obcanu-eu-na-ceskych-zpoplatnenych-usecich

Poradenstvípravidla-pro-drzitele-ztp-a-parkovaciho-prukazu-u-obcanu-eu-na-ceskych-zpoplatnenych-usecich
Marie Maerzinger asked 4 years ago
1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Maerzinger,
 
děkujeme za Váš dotaz. Pokud mu správně rozumím, zajímá Vás povinnost zakoupit si českou dálniční známku v případě, že držitel průkazu ZTP a parkovacího průkazu pochází z jiné členské země EU. Osvobození od zpoplatnění upravuje § 20a odst. 1 písm. h) Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zde je uvedeno, že: „Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“ Oním zmiňovaným zvláštním právním předpisem je Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – konkrétně se jedná o Hlavu V – Průkaz osoby se zdravotním postižením. Je tedy zřejmé, že osvobození od nutnosti zakoupit si dálniční známku se vztahuje pouze na držitele průkazu osoby se zdravotním postižením, který byl vydán v rámci České republiky.
Jen pro jistotu ještě doplním, že pro účely parkování na místech vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením lze kombinaci průkazu ZTP a parkovacího průkazu využít i v rámci ČR.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů se na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (zamazalova@pcfenix.cz) či telefonicky (739 646 396), po předchozí domluvě je možné i osobní setkání v ParaCENTRU Fenix nebo na jiném vhodném místě v Brně.
Omluvte také prosím delší prodlevu v zaslání odpovědi – tato prodleva byla způsobena vánočními svátky, kdy bylo ParaCENTRUM Fenix uzavřeno, a také aktuálním personálním oslabením poradenství z důvodu nemocí. Děkujeme za pochopení.
 
S pozdravem
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice