prezkoumani-invalidity

Poradenstvíprezkoumani-invalidity
Lucie Trenklerová asked 1 year ago

Dobrý den. V lednu 2021 mi byla uznána invalidita třetího stupně s výplatou invalidního důchodu. Přezkoumání stanovili na prosinec 2021, zatím ale nebylo rozhodnuto. Dostanu teď v lednu důchod normálně? 

2 Answers
Kateřina Havlíková answered 1 year ago

Dobrý den, paní Trenklerová,
děkujeme za Váš dotaz.
ČSSZ dávky invalidních důchodů posílá dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách.
V okamžiku, kdy jsou zjištěny skutečnosti, které mají vliv na výplatu invalidního důchodu, musí u případu proběhnout rozhodovací řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí s odůvodněním, proč nárok na invalidní důchod zanikl. ČSSZ zde zahájí řízení tzv. z moci úřední, na vydání rozhodnutí se vztahují běžné lhůty podle správního řádu, tj. rozhodnutí je vydáno buďto bezodkladně, nebo do 30 dnů, u složitých případů do 60 dnů.
Tudíž výplata invalidního důchodu bude probíhat ve stejné výši až do datumu nového rozhodnutí.
 
V případě doplňujících či dalších otázek se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice

Kateřina Havlíková answered 1 year ago

Dobrý den, paní Trenklerová,
děkujeme za Váš dotaz.
ČSSZ dávky invalidních důchodů posílá dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách.
V okamžiku, kdy jsou zjištěny skutečnosti, které mají vliv na výplatu invalidního důchodu, musí u případu proběhnout rozhodovací řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí s odůvodněním, proč nárok na invalidní důchod zanikl. ČSSZ zde zahájí řízení tzv. z moci úřední, na vydání rozhodnutí se vztahují běžné lhůty podle správního řádu, tj. rozhodnutí je vydáno buďto bezodkladně, nebo do 30 dnů, u složitých případů do 60 dnů.
Tudíž výplata invalidního důchodu bude probíhat ve stejné výši až do datumu nového rozhodnutí.
 
V případě doplňujících či dalších otázek se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice