příspěvek na bezmocnost

Poradenstvípříspěvek na bezmocnost
Jan Újezdský asked 4 years ago

Dobrý den.
Babička má přiznán příspěvek na bezmocnost III stupně a tento pobírá.
Pokud ji umístíme z důvodu naší dovolené do zařízení s odlehčovací službou na 14 dnů, bude se příspěvek nějak krátit? Je potřeba to někam hlásit? 

Děkuji za odpověď.
Újezdský 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Újezdský,
děkujeme za Váš dotaz. V případě, který popisujete ve Vašem dotazu, tak by příspěvek na péči krácen být neměl. V každém případě máte ohlašovací povinnost umístění babičky ve zdravotnickém zařízení ohlásit do osmi dnů na Úřadu práce.
Příspěvek na péči se krátí pouze v případě, kdy osoba, o kterou je pečováno je minimálně celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení.
Pro přehlednější orientaci Vám uvedu následující příklad. Když babička nastoupí do zařízení 29.7. a bude propuštěna 12.8., tak Vám příspěvek na péči bude náležet za oba měsíce. Podobný případ by byl, kdyby se jednalo o nástup 1.8. a propuštění by bylo k datu 15.8.,tak i v tomto případě by Vám náležel příspěvek.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková