příspěvek na koupi osobního auta pro ZTP/P

Poradenstvípříspěvek na koupi osobního auta pro ZTP/P
HELENA KREJZOVÁ asked 3 years ago

Dobrý den,mám dotaz kdy a kolik mám nárok na zakoupení osobního auta,když mám ZTP/P. Ráda bych si pořídila jiný automobil,jelikož stávající je 17 let starý a pomalu dosloužil. Nikdy jsem o nic nežádala,tak nemám zkušenost a prosím o radu. Děkuji s pozdravem Helena 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den Heleno,
svůj dotaz jste již konzultovala telefonicky s kolegyní v poradně. Pro přehlednost zasílám i písemnou odpověď. Ptáte se na informace ohledně podání žádosti o příspěvek na automobil. Příspěvek na nákup motorového vozidla upravuje Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dostupný např. zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329). Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na pořízení motorového vozidla obsahuje bod 1 přílohy tohoto zákona.
Celé řízení probíhá tak, že nejprve osobně, nebo elektronicky (v momentální situaci se upřednostňuje elektronická forma) doručíte vyplněný formulář – žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku  na úřad práce (dle Vašeho bydliště). Poté u Vás sociální pracovnice provede sociální šetření. Dále úřad práce předá věc posudkovému lékaři, který kontaktuje Vašeho praktického lékaře. V tomto bodě je velmi důležité, aby u sebe měl Váš lékař všechny lékařské zprávy od odborníků. Na základě podkladů od praktického lékaře a ze sociálního šetření rozhodne posudkový lékař o přiznání či nepřiznání příspěvku.
Na automobil úřad práce přispívá částkou max. 200 000 Kč. Posuzuje se výše příjmů žadatele a osob žijících ve společné domácnosti, k tomuto je třeba vyplnit samostatný formulář. Výši důchodu si zjišťuje sám úřad práce. 
Pokud úřad práce přizná příspěvek na nákup motorového vozidla, lze po jeho zakoupení požádat finanční úřad o vrácení zaplaceného DPH. V některých případech toto lze i u ojetého vozu.
Ještě upozorním, že při přiznání příspěvku je nutné automobil využívat k dopravě po dobu alespoň 7 let. Jestliže byste chtěla auto vyměnit, nebo by došlo k poruše, autonehodě a vůz by nebyl pojízdný, bylo by třeba úřadu práce vrátit poměrnou částku. Tu vypočítá ÚP dle výše přiznaného příspěvku a počtu měsíců zbývající do uplynutí stanovené lhůty (7 let). Našim klientům proto doporučujeme sjednat si raději i havarijní pojištění vozidla, které by jim vracenou částku pomohlo pokrýt.
V případě, že by Vám na základě podané žádosti nebyl příspěvek na auto přiznán, případně by Vám i přes jeho přiznání chyběly finanční prostředky na nákup, je možné obrátit se na nadace. Kontakty a další potřebné informace bych Vám v případě Vašeho zájmu zaslala. 
Pokud byste měla další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.        
S přáním hezkého dne
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice