Příspěvek na péči

PoradenstvíPříspěvek na péči
Lucie asked 1 year ago

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pobíram na syna příspěvek na péči ve 4. stupni. Příspěvek byl přiznán od října 2020. A posouzení stupně závislosti je platné do října 2030, tedy byl přiznám na 10 let. V červenci tohoto roku bylo zahájeno řízení ve věci opětovného posouzení nároku a výše příspěvku na péči a také o průkaz osoby se zdravotním postižením, ten byl schválen na stejnou dobu jako příspěvek na péči, tudíž na 10 let. A moje otázka zní, zda může Úřad práce zahojovat šetření a nové posouzení? Ačkoliv rozhodnutí (že příspěvek na péči a průkaz ztp/p , je platný do roku 2030), které mám nikdo neakceptuje. 
Synův zdravotní se stav se nezměnil.
Děkuji moc za Vaši odpověď. 

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 1 year ago

Dobrý den, paní Lucie.
Děkuji, že jste se se svým dotazem obrátila na naši poradnu. Ptáte se, zda je možné, aby úřad práce mohl zahájit řízení o přezkumu dříve, než uplyne doba platnosti.
Z Vašeho dotaze není zřejmé, zda Váš syn je zletilý nebo nezletilý. Pro příspěvek na péči u nezletilých může přezkoumávání zdravotního stavu probíhat častěji s ohledem na vývojová stádia.
Jinak, ano, i v době platnosti posudku může dojít k přezkoumání zdravotního stavu, a to na žádost správního orgánu, kterým je úřad práce, nebo může LPS v některých případech provést nové posouzení v rámci kontrolní lékařské prohlídky i bez žádosti správního orgánu, který o přiznání takové dávky rozhodl.
 
Bude-li třeba, neváhejte se na nás opět obrátit.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz