Příspěvek na péči

PoradenstvíPříspěvek na péči
Hana asked 2 years ago

Dobrý den,
sestra pobírá příspěvek na péči 4.stupně, před dvěma lety byla na transplantaci, po propuštění z nemocnice společně s oznámením o ukončení hospitalizace zaslala na ÚP kopii propouštěcí zprávy. Od té doby se již žádné další oznámení o jejím zdravotním stavu na ÚP neposílala neboť další hospitalizace neproběhla. Nikde jsme nenašli, že by se měl hlásit zdravotní stav průběžně. Její stav se o něco zlepšil, je povinna nějak ÚP informovat, nebo má čekat dokud se sami neozvou. Kdyby byl stav přezkoumán a stupeň invalidity snížen musela by vracet příspěvek? Děkuji

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Hano,
 
děkujeme za Váš dotaz. Příjemce příspěvku na péči je podle § 21 odst. 2 písm. a) Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách povinen písemně oznámit změny, které by mohly mít mj. vliv na výši vypláceného příspěvku. Pokud se tedy zdravotní stav Vaší sestry zlepšil natolik, že již opět zvládá některou ze základních životních potřeb uznaných jako nezvládané, je nezbytné úřadu práce zlepšení zdravotního stavu oznámit. Na základě tohoto oznámení by došlo z opětovnému posouzení (ne)schopnosti zvládat životní potřeby a také přezkumu zdravotního stavu Vaší sestry posudkovým lékařem. V případě snížení stupně závislosti by Vaše sestra nemusela nic vracet, pouze by od určitého data dostávala příspěvek v nižší částce.
 
V případě doplňujících či dalších otázek se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (zamazalova@pcfenix.cz, příp. poradna@pcfenix.cz) nebo telefonicky (739 646 396).

S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice