Příspěvek na péči – povinnosti, když je hospitalizován pečující

PoradenstvíPříspěvek na péči – povinnosti, když je hospitalizován pečující
Hana Kolaříková asked 2 years ago

Dobrý den, moje maminka se stará o babi s Alzheimerovou chorobou, která má přiznaný příspěvek na péči. Mamince se stal před 3 týdny vážný úraz, jehož následkem leží stále v nemocnici. O babi je celou dobu postaráno, ale opomenuli jsme změnu hlásit úřadu – máma nebyla ve stavu změnu hlásit a nás to včas nenapadlo. Dokážete nám, prosím, poradit, jak v této situaci postupovat. Děkuji S přáním krásného dne Hana Kolaříková

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, paní Kolaříková,
děkujeme za Váš dotaz.  
Podle §21 zákona o sociálních službách je příjemce příspěvku (nebo pečující osoba) povinen písemně ohlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem.  Doporučuji Vám proto v současné situaci co nejdříve zaslat e-mail na Vaši pobočku úřadu práce, popsat situaci a oznámit změny. Formulář hlášení změn je ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/hlaseni-zm-3). Vyplněný formulář je nezbytné na úřad práce zanést nebo zaslat poštou (elektronicky je možné poslat jej pouze v případě, že disponujete datovou schránkou, případně elektronickým podpisem). Až bude Vaše maminka propuštěna z nemocnice a bude moci opět o Vaši babičku pečovat, bude nezbytné to úřadu práce opět oznámit.
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. hytych@pcfenix.cz) či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Petr Hytych
sociální pracovník