Příspěvek na úpravu koupelny

PoradenstvíPříspěvek na úpravu koupelny
Adam asked 11 months ago

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je nějaká možnost financování ze strany státu instalace dvířek do stávající vany pro lepší vstup. Zda se dvířka dají považovat za zvláštní pomůcku nebo by šla proplatit alespoň práce. https://www.senidoor.cz/   
 
Předem děkuji.

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 11 months ago

Dobrý den, pane Adame.
Děkuji za Váš dotaz.
Možnost získání příspěvku na zvláštní pomůcku- úprava koupelny, má osoba, která má těžkou vadu nosného a pohybového aparátu, jež je specifikována v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. Pokud tedy splňujete podmínku podstatného omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti, je možné si podat žádost na spádovém úřadu práce podle Vašeho trvalého bydliště.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. definuje, že

  1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
  2. b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.

Současně MPSV v odstavci 4. Vznik nároku říká, že příspěvek se poskytuje:
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka Úřadu práce považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je. 
Zbývá tedy jediné, obstarat si odborné lékařské nálezy, ne starší půl roku a podat žádost.
Zda jí bude vyhověno ze své pozice bohužel neumím predikovat. Podejte tedy žádost a vyčkejte na roznodnutí.
Věřím, že jste se z mé odpovědi dozvěděl vše potřebné a informace v ní obsažené jsou pro vás užitečné. V případě doplňujících dotazů mne kontaktujte.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz