prispevek-na-zvlastni-pomucku-lhuta

Poradenstvíprispevek-na-zvlastni-pomucku-lhuta
Jana Benešová asked 1 year ago

Dobrý den, měla bych dotaz týkající se lhůty 5 let, která musí uplynout pro obnovení nároku žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku. Jedná se mi o to, odkdy dokdy přesně běží tato lhůta, tedy zda od podání předchozí žádosti, nebo od nabytí právní moci v předchozím rozhodnutí o přidělení příspěvku. Podobně je to pak s tím \”dokdy\” – tedy zda lze žádat znovu po 5 letech od podání předchozí žádosti nebo od nabytí právní moci. Je rozhodující, kdy si novou pomůcku zakoupím? (Tedy zda teoreticky nevadí, že bude zakoupena dříve, než uplyne lhůta, pokud si o příspěvek požádám ve stanovené lhůtě.) Mockrát děkuji za odpověď. 

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 1 year ago

Dobrý den, paní Benešová.
Děkuji za Váš dotaz, ve kterém se ptáte na lhůty příspěvku na zvláštní pomůcku.
Platnost příspěvku na zvláštní pomůcku je 5 let, u příspěvku na nákup auta je lhůta 7 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku.
Uvedu příklad: v srpnu 2017 jste dostala rozhodnutí o schválení žádosti na příspěvek. Novou žádost můžete podat v září 2022. Tedy o 5 let a měsíc později. Měsíc později, protože od data rozhodnutí běží 14 dnů na možnost podat odvolání.
Podle § 14 Zákona č. 329/2011 Sb. odstavce (3) Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku podle tohoto zákona.
V případě doplňujících dotazů mne kontaktujte.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz