Přiznání ID

PoradenstvíPřiznání ID
Vanda asked 2 years ago

Dobrý den, dle posudků ze dne 30.3. mi byl přiznán ID druhého stupně ke dni 9.3. do 14.4. jsem byla na nemocenské a pak nastoupila na zkrácený úvazek zpět do práce. Přiznali mi ID od 30.4., proč né od ukončení nemocenské, tedy od 15.4.? Je přiznání od 30.4. v pořádku? Děkuji za odpověď 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Vando,
 
děkujeme za Váš dotaz. Výplata invalidního důchodu obvykle plynule navazuje na výplatu nemocenského. Přiznání výplaty ID až od 30. dubna, ačkoliv Vaše pracovní neschopnost skončila již 14. 4., je tedy skutečně netypické. Je možné, že při stanovení data 30. dubna vycházeli z podmínky ukončit pracovní neschopnost do 30 dní od termínu jednání posudkové komise (to podle Vámi uvedených informací proběhlo 30. března), avšak nevzali v úvahu možnost dřívějšího ukončení neschopenky. Toto je však pouze domněnka. Pro zjištění přesného důvodu stanovení daného data Vám doporučuji obrátit se nejlépe přímo na pracovnici okresní správy sociálního zabezpečení, která má Váš spis na starost, a požádat ji o vysvětlení. 
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz) či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice