Přiznání invalidity třetího stupně a zaměstnání

PoradenstvíPřiznání invalidity třetího stupně a zaměstnání
Bronislav Rákosník asked 3 years ago

Dobrý den. P0 dlouhodobé nemoci mě bylo ukončeno marodění pro překročení doby marodění a oznámeno, že  jsem Invalidní třetího stupně. Zaměstnavatel mne chce ale dál zaměstnávat , jen mě v pracovní smlouvě sníží počet odpracovaných hodin na polovinu a dá mě práci uměrnou mému stavu. Do řádného důchodu mě zbývají ještě dva roky. Co to pro mne znamená? Souhlasím s polovičním úvazkem, ale nevím kolik si smím vydělat a jak by to bylo s případnou další nemocí. Předpokládám že s emě bude dle výdělku dál strhávat zdravotní a sociální pojištění.
Děkuji
Rákosník

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Rákosníku,
děkujeme za Váš dotaz. Současná legislativa neobsahuje žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti osob v invalidním důchodu. Zákon nestanovuje ani žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Doporučuje se však z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu.
Příjemcům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se doporučuje, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. úvazek 4 hodiny denně a méně). U příjemců invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, kteří pracují a jsou zároveň účastníky nemocenského pojištění, činí doba pro poskytování nemocenské nejdéle 70 kalendářních dnů v rámci jednoho kalendářního roku, a to i pokud v tomto roce bylo pracovních neschopností více. Pokud tedy pobíráte invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, můžete být v pracovní neschopnosti, jak dlouho uzná Váš ošetřující lékař za vhodné, ale po uplynutí již zmíněných 70 kalendářních dnů Vám nebudou vypláceny dávky nemocenského pojištění a budete pobírat jen invalidní důchod.
Jak správně uvádíte, z platu Vám bude odváděno zdravotní a sociální pojištění, jelikož je tato povinnost dána zákonem. Dále bych chtěla zmínit, že vzhledem k tomu, že máte přiznanou invaliditu třetího stupně, můžete při ročním zúčtováním kromě slevy na poplatníka uplatnit také slevu na invaliditu, která činí 420 Kč měsíčně.
Ptáte se, co to pro Vás znamená, když do řádného důchodu máte jít za 2 roky. Za 2 roky, kdy dosáhnete důchodového věku, budete automaticky převeden do starobního důchodu a nárok na výplatu invalidního důchod Vám zanikne. Při dosažení důchodového věku bude nezbytné podat klasickou žádost o starobní důchod, aby došlo k tzv. přepočtu. Na základě podané žádosti Česká správa sociálního zabezpečení starobní důchod k požadovanému datu přiznání spočítá a rozhodne, zda Vám invalidní důchod bude odejmut a bude Vám přiznán vyšší starobní důchod, nebo žádost o starobní důchod bude zamítnuta a nadále Vám bude náležet invalidní důchod v dosavadní výši, nebo pokud bude částka stejná, se budete moct rozhodnout, zda chce pobírat starobní nebo invalidní důchod.
Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem (sevcikova@pcfenix.cz) nebo telefonicky (739 646 396).
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková