prodali-si-barak

Poradenstvíprodali-si-barak
Jan Marhoul asked 3 years ago

Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Mám tetu s bratrancem (teta stará nemocná paní trpící stařeckou demencí a problémy s pohybem. Bydlí se svým synem, který si hraje na  psychicky nemocného, ač si všichni z příbuzenstva jen myslíme, že je jen ,,líný\”. Své psychické problémy chtěl uhrát na důchod. Na to se nechal nachytat od nějakého podvodníka, který mu napovídal různé věci. Přesvědčil bratrance, aby prodal barák, že se o ně postará. Bratranec přesvědčil tetu, aby podepsala plnou moc pro jejich ,,kamaráda\” + veškeré potřebné dokumenty. Tím převedli svůj barák na cizí osobu a dům prodali hodně pod cenou (rozdíl ceny téměř 3 miliony) Již z tohoto se jedná o jasný podvod. Bratranec v průběhu doby peníze za dům utratil za kdoví co. Tetě ještě před tím jsme se snažili domluvit tetě domov důchodců. Ta již je zařazena v pořadníku, ale bratranec, který nepracuje a žije tedy z tety důchodu nechce, aby teta kamkoli odešla. Dokonce v zařízení pro seniory zakázal jakoukoli komunikaci s námi, že si přeje, aby komunikovali pouze s ním. Tam měl vyplnit nějaké papíry pro tetu, což odmítl. Můžete mi prosím poradit, co v současné chvíli můžeme dělat, abychom jim pomohli?  Za dva měsíce se mají vystěhovat z prodaného baráku. Teta motá vše dohromady a bratranec s námi odmítá komunikovat. Máme strach, aby neskončili ,,pod mostem\”. Za jakoukoli radu budu vděčný. Děkuji, J. Marhoul  

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Marhoule,
 
předně Vás musím upozornit na to, že naše poradenství se nezabývá a priory právem civilním, resp. občanským. Doporučuji kontaktovat některou z advokátních kanceláří ve Vašem místě bydliště a přednést jí Vaši věc.
Dle mého názoru se má věc asi takto. Abyste mohl napadnout neplatnost prodeje nemovitosti a dále pak i veškeré další kroky Vašeho bratrance u soudu, jiná cesta není, musel byste prokázat vážný právní zájem na této věci.
Trpí-li Vaše teta stařeckou demencí a její svéprávnost je tedy snížena, což by mělo být doloženo úředně, je nutné jí ustanovit opatrovníka. Pokud je ustanoven opatrovníkem její syn, Váš bratranec, obávám se, že bude velmi složité právní zájem prokázat, min. přihlédnu-li k příbuzenskému vztahu mezi Váni a Vaší tetou.  
Pominu-li situaci, kdy nejste, resp. jste ani nebyl např. osoba společně žijící v jedné domácnosti, což by Vás opravňovalo Vámi uvedený prodej domu napadnout soudně, je tu stále existence smluvní volnosti stran, tzn. byla-li dohodnuta cena za nemovitost a ta byla vyplacena není zde žádný právní důvod na Vaší straně, prodej nemovitosti napadnout. Pokud tedy nebyla smlouva uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran, pod nátlakem, nebo v tísni. Smlouvu by bylo možno napadnout také v případě, že by byl namítnut podej pod cenou a porušení dobrých mravů, nicméně tento pojem je velmi mlhavý a dokazovat toto je velmi náročné.
Mně osobně připadá, že údajná duševní porucha, kterou u bratrance vylučujete, není jen předstíraná, ale skutečná. Jinak si nedovedu představit takto podivné až lehkovážné nakládání s majetkem Vaší tety. Snížená příčnost, resp. svéprávnost Vašeho bratrance by možná byla relevantním právním důvodem pro napadnutí prodeje nemovitosti, protože kupující možná rozpoznal tuto indispozici a využil ji. Otázkou zůstává, zda by se soud tímto zabýval.
Co se týká dalšího jednání Vašeho bratrance v zabránění setkání s Vaší tetou, je zde situace prakticky bezvýchodná z téhož důvodu jako uvádím výše. Možná lze uvažovat o žalobě z důvodu konfliktu zájmů mezi opatrovníkem a opatrovancem, ale to předbíhám, neboť neuvádíte, zda byla Vaše teta omezena na svéprávnosti a její syn, Váš bratranec ustanoven opatrovníkem.
Chápu Vaše obavy, aby teta neskončila jako bezprizorní, ale za stavu věcí, jaký uvádíte, bude velmi těžké zvrátit celou věc a pokud se to podaří, může to přinést daleko větší potíže. Pokud by soud uznal, že smlouva je neplatná od samého počátku, měly by si strany smlouvy vrátit poskytnuté plnění. Jsou-li ale peníze utržené za nemovitost prohýřeny, nastal by problém již v tomto bodě. Kdo by vrátil kupci peníze za nemovitost? Váš bratranec asi stěží. Dále jde o to, zda kupec koupil nemovitost v dobré víře, což je další neurčitý právní pojem, ale pokud by se jej kupec dovolával, těžko by se prokazoval opak.
Vážený pane Marhoule, jak jsem uvedl na začátku, civilní právo není mojí doménou, nicméně jsem si dovolil naznačit, jak by se případ mohl vyvíjet. Doporučuji tedy obrátit se s Vaší věcí na advokátní kancelář, která se civilním právem zabývá.
 
Mgr. Ladislav Loebe