Průkaz OZP

PoradenstvíPrůkaz OZP
Kateřina Blahoutová asked 4 years ago

Dobrý den. Mám Crohnovu nemoc a od roku 1999 pobírám invalidní důchod,v současné době ID II. Stupně. Tlustý střevo pryč,konečník pryč,z tenkého zůstaly dva metry-takže mám vývod z tenkého střeva. Se základní nemocí je spojeno spoustu jiných,mnoho opercí způsobilo i poškození nervů v malé pánvi atd. V současné době je vše pod kontrolou. Nemám tedy žádné pohybové ani mentální postižení. Ráda bych se zeptala,zda mám vůbec nárok žádat o průkazku OZP. Když jsem se na to ptala před lety,kdy byl stav neutěšený,tak se mi posudkářka vysmála,že v žádném případě(dokonce mi i nedalvno sdělila,že bolest není důvod k tomu,abych nechodila do práce a to jsem v té době byla léčená opiáty v centru bolesti) Nechci žádat o něco,co mi nenáleží a potřebují spíše jiní. Moc děkuji za odpověď

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Blahoutová,
 
děkujeme za Váš dotaz. O průkaz OZP zcela jistě požádat můžete, i když si nejste jistá, jestli na něj máte nárok. O tom, jestli Vám bude průkaz OZP v některém ze 3 stupňů (TP, ZTP nebo ZTP/P) přiznán, nebo zda na něj nárok nemáte, rozhodne posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení. Nárok na průkaz OZP se posuzuje podle aktuálního zdravotního stavu. Informace o něm získává posudkový lékař z lékařských zpráv od odborných lékařů – ty si vyžádá od Vašeho praktického lékaře, je tedy nezbytné, aby je měl k dispozici. Pokud byste měla zájem, zdravotní stavy, které zakládají nárok na průkaz OZP, můžete nalézt v § 34 Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dostupný např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329) a v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. (dostupná např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388#prilohy). Jak však uvádím již výše, o nároku rozhoduje na základě podané žádosti a posouzení zdravotního stavu posudkový lékař.
 
V souvislosti s Vámi uváděnými informacemi si ještě dovolím doplnit informaci o možnosti požádat si o tzv. Euroklíč, který je na mnoha místech zapotřebí ke vstupu na veřejné toalety označené symbolem vozíčkáře, tedy toalet, které uživateli nabízí možnost většího soukromí a komfortu (např. v podobě umyvadla přímo u toalety, nikoliv v prostorách společných s ostatními uživateli veřejných toalet) a jsou také prostornější, než kabinky na klasických veřejných toaletách. Více informací o Euroklíči jsou k dispozici např. zde: http://www.eurokeycz.com/11_JM_LW.pdf.
 
V případě doplňujících či dalších otázek se na poradnu PCF či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím on-line poradny, e-mailem (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz) či po telefonu (tel. č.: 739 646 396). Po předchozí domluvě je možné i osobní setkání u nás v ParaCENTRU Fenix, případně jinde v Brně.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice