průkaz tělesně postiženého

Poradenstvíprůkaz tělesně postiženého
Marta asked 4 years ago

Dobrý den, pobírám inv. důchod 1.stupně od roku 2013. K tomu pracuji na zkrácený úvazek v chráněné dílně. Mám v posouzení zdr. stavu napsáno – jedná se o dlouhodobě nepříznivý stav ve smyslu ustanovení §26 zákona 155/1995 a je invalidní dle §39 odst.1 zákona č.155/1995 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu pokles pracovní schopnosti o 40 % je hodnoceno jako středně těžké postižení při horním okraji pásma. Od KLP je upuštěno, nelze očekávat zlepšení. Mám výhřez ploténky v krč. páteři, zúžené kanálky, kořenový syndrom, radikulopatii, cervikobrachiální a cervikokraniální syndrom, foraminostenozu C6/7…atd…mám velké bolesti a necitlivost levé ruky. Operace mi nebyla doporučena, konzultovala jsem to na neurochirurgii v Brně. Je mi 55 let.
A mám dotaz, zda bych měla nárok na průkazku na slevu, hlavně na autobus. Jezdím každý rok minimálně 6 týdnů na rehabilitace do města cca 16 km busem, a projezdím hodně peněz. jezdím 2-3 krát týdně a jedna cesta mě stojí  60 kč. Často jezdím i k lékařům a sleva na bus by mi hodně pomohla. Myslíte, že na moje postižení bych si mohla zažádat o průkaz ZTP? Nebo co byste mi poradili, na co bych měla nárok. Děkuji a přeji hodně úspěchů ve vaší práci. Zdraví vás Josková.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Josková,
 
děkujeme za Váš dotaz. Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) můžete zcela určitě zkusit podat. O tom, zda na něj máte nárok, a případně na který stupeň (TP, ZTP nebo ZTP/P), pak bude na rozhodnutí lékaře posudkové služby. Já z pozice sociální pracovnice nedokážu nárok na průkaz objektivně zhodnotit.
Žádost o průkaz OZP podáváte prostřednictvím kontaktního pracoviště úřadu práce podle místa svého trvalého bydliště. Formulář žádosti je k dispozici buďto přímo na pobočce, nebo také na internetových stránkách úřadu práce (https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OZPPO150101573&CMD=EditForm&SSID=efpaLeCZcbWlJJif044gJp4FuI8T5Kqf). K tomu, aby posudkový lékař mohl rozhodnout opravdu relevantně, je nezbytné, abyste svému praktickému lékaři doručila co nejaktuálnější lékařské zprávy od odborných lékařů, které budete mít k dispozici. Posudkový lékař totiž bude potřebné informace týkající se Vašeho zdravotního stavu získávat primárně právě prostřednictvím Vašeho praktického lékaře.
Celý proces řízení může trvat i 4 nebo 5 měsíců od podání žádosti.
 
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další otázky, můžete se obrátit opět na poradnu PCF či přímo na mne, a to e-mailem (vesela@pcfenix.cz) nebo telefonicky (739 646 396). Stejně tak se na nás můžete obrátit v případě, že byste nebyla spokojena s rozhodnutím o (ne)přiznání průkazu OZP.
 
S pozdravem
 
Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.