Průkaz ZTP – platnost.

PoradenstvíPrůkaz ZTP – platnost.
Josef Šípek zeptal se před 3 roky

Dobrý den, jsem držitelem průkazu ZTP. Podle rozhodnutí komise mi byl přidělen trvale.Znamená to,že po uplynutí doby platnosti průkazu musím pro vystavení nového předložit znovu lékařská vyšetření?
DĚKUJI ZA ODPOVĚD,
Josef Šípek,Rovečné 177
592 65

1 Odpovědi
zeManek624 Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, pane Šípku,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda byste po uplynutí platnosti stávajícího průkazu ZTP musel opět předložit lékařské zprávy, když průkaz máte přiznán trvale.
Pokud posudkový lékař rozhodl, že nárok na průkaz ZTP máte trvale, při žádání o navazující průkaz nebudete muset opět dokládat lékařské zprávy. 
O navazující průkaz je nezbytné žádat minimálně měsíc před skončením platnosti toho stávajícího. Na úřad práce doložíte formulář nazvaný Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Jako důvod podání žádosti uvedete konec platnosti stávajícího průkazu. O problematice končící platnosti průkazu OZP se můžete více dočíst v našem článku, který je dostupný zde: http://www.pcfenix.cz/koncici-platnost-prukazu-ztp/.
Dovolím si připojit ještě informaci, že pokud by došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, mohl byste zkusit požádat o průkaz ZTP/P. I v tomto případě byste podával formulář nazvaný Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Jako důvod podání žádosti byste uvedl zhoršení zdravotního stavu. V tomto případě by však bylo nezbytné doložit aktuální zdravotní stav.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice