Rouškovné 5000 Kč

PoradenstvíRouškovné 5000 Kč
Květa asked 3 years ago

Dobrý den, prosím vás nevíte jestli je už parlamentem schváleno Rouškovné pro všechny typy důchodů? Starobní, invalidní, sirotčí atd. Někde na internetu jsem četl že je to schválené ale jinde zase píšou že ještě nic schválené není. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, Květo,
 
děkujeme za Váš dotaz. Je pravdou, že některá média někdy neuvádějí zcela správné informace a je náročné se v tom vyznat.
K této chvíli však návrh zákona o jednorázovém příspěvku pro příjemce důchodu (tzv. rouškovné) ještě schválen nebyl. Zatím tedy není jisté, zda, kdy a v jaké výši bude příspěvek vyplacen. Máte-li zájem sama sledovat proces schvalování tohoto návrhu zákona, můžete tak udělat na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Sněmovní tisk č. 997 – dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=997).
 
Pokud byste měla doplňující či další dotazy, můžete se na naše sociální poradenství samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz).
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice