sleva na dani

Poradenstvísleva na dani
Marie Čalkovská asked 5 years ago

Dobrý den
mám dotaz ohledně slevy na daních pro dárce.
Jelikož je syn na vozíku máme spustu výdajů na které nestačíme a tak musím oslovovat spoustu  nadací o pomoc. Asi od poloviny roku mám bylo doporučeno založit si transparentní učet u Konta Bariery a více se zaměřit na hledaní finanční pomoci od firem či souk.osob kteří by nám mohli pomoci a od státu by měli nějaké zvýhodnění na odečtu z daní . Bohužel o tom nic nevím můžete mi poradit jak tato sleva funguje? Je to u firem jiné i u souk.osob? Děkuji moc za odpověd.
Pěkný den Čalkovská

1 Answers
zeManek624 Staff answered 5 years ago

Dobrý den paní Čalkovská,
z Vašeho dotazu vyplývá, že Vás zajímá zvýhodnění na odečtu z daní, a to jak u firem, tak i u soukromých osob.
Zákon o daních z příjmů říká, že od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona (ve Vašem případě Konto Bariéry – předpokládám, že Vám vypsalo veřejnou sbírku).
U zaměstnanců je základem daně z příjmů superhrubá mzda – tedy hrubá mzda navýšená o odvody na zdravotní pojištění a sociální pojištění, které za zaměstnance platí zaměstnavatel.
V případě podnikatelů a živnostníků se základ daně z příjmů rovná rozdílu mezi příjmy a výdaji, které vynaložili na jejich dosažení.
Fyzické osoby si můžou odečíst, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč do výše daňové povinnosti (Shora je výše daňového odpočtu omezena patnácti procenty původního základu daně. Co darují nad tento limit, už odečítat nelze. Pokud neodvádí žádnou daň, nemají si pak ani co odečíst).
Právnické osoby: v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč.
Aby mohly fyzické či právnické osoby daňový odpočet uplatnit, potřebují potvrzení o daru, tedy darovací smlouvu nebo příjmový pokladní doklad, vystavený příjemcem. Předpokládám, že toto by řešilo konto Bariéry.
Hodně štěstí a trpělivosti při hledání finanční pomoci přeje
Ing. Andrea Srbová (ekonom organizace) a Mgr. Eva Vostálová
Přikládám pro zajímavost ještě zdroje. Obzvláště na http://www.penize.cz je toto téma dostatečně lidsky a pochopitelně vysvětleno:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/306881-dary-na-charitu-si-muzete-odecist-z-dani-poradime-jak-na-to