Snížení nebo zamítnutí invalidního důchodu,podle zlepšení stavu

PoradenstvíSnížení nebo zamítnutí invalidního důchodu,podle zlepšení stavu
David Tomek asked 3 years ago

Dobrý den,pobírám invalidní důchod třetího stupně kuli paranoidni schizofrenii,nemám kontroly,s dovětkem není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.
dozvědel jsem se že pokud bych pracoval i na zkrácený uvazek který je třetinový nebo čtvrtinový mohlo by dojít k přezkumu a tomu že mi byl důchod odebnán nebo snižen
kuli projevu zlepšení zdravotního stavu a adaptaci na dané podmínky,a vzhledem k tomu že bych chtěl nastoupit na studium na škole které vyžaduje vykonat odbornou praxi
která je zaměstnání(výdělečná činnost)  podle zjištěných informací bych o důchod mohl přijít nebo mi byl snížen kdykoliv by došlo k přezkumu i když nemám kontroly
prosím o radu jak bych měl dále postupovat ?
 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Tomku,
 
předně musím poznamenat, že na stejný dotaz jsem Vám odpověděl již jednou odpovídal via e-mail. Co se týká toho, jak máte dále postupovat, je to čistě na Vás. Jsou jen dvě možnosti. Buď se ke studiu vrátíte, nebo ne. Vyhláška o posuzování invalidity charakterizuje schopnost práce za mimořádných podmínek tak, že: je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.“
Pokud máte v posudku, že nejste schopen práce ani za mimořádných podmínek, znamenalo by to, že nejste schopen žádné výdělečné činnosti ani po vytvoření „zcela mimořádných podmínek,“ což nemůže být pravda. Jsem toho názoru, že téměř každý je schopen výkonu výdělečné činnosti, pokud se mu vytvoří „mimořádné podmínky.“ Jak jsem uvedl již v předchozí odpovědi, považuji toto ustanovení za zastaralé, neodpovídající současným společenským podmínkám.
Zvážím-li Vaše zdravotní obtíže, k úplnému odebrání invalidního důchodu může dojít jen stěží. Přezkum Vašeho zdravotního stavu vidím jako pravděpodobnější, nicméně odvolávám se na moji předešlou odpověď, i kdyby byla zpochybněna Vaše schopnost nebo neschopnost práce za zcela mimořádných podmínek, stále existují Vaše objektivní zdravotní potíže vyplývající z Vaší diagnózy
a ty lze zpochybnit jen těžko. Dle mého názoru obstojí i v konfrontaci s ustanovením § 39 odst. 4 písm. c) zákona o důchodovém pojištění, tedy s adaptací na postižení. Výše uvedené posouzení schopnosti nebo neschopnosti se váže ke dni vzniku invalidity. Je tedy jasné, že k určitému posunu ve vývoji onemocnění či diagnózy, chcete-li, zákonitě dochází, ať k lepšímu či horšímu.
Znovuposouzení Vašeho zdravotního stavu může být realizováno z moci úřední kdykoliv
i v případě, že máte v lékařských zprávách uvedeno, že onemocnění, resp. posouzení má trvalou platnost. Domnívám se tedy, že Vaše obavy, byť z části oprávněné, jsou předčasné a zbytečně se stresujete kvůli situaci, která může nastat kdykoliv, nebo také nikdy.
 
Mgr. Ladislav Loebe