Sociální

PoradenstvíSociální
Petra asked 1 year ago

Dobrý den.Mám ID 2.stupně na smíšenou depresivní a úzkostnou poruchu.Od listopadu 2021 jsem nastoupila do zaměstnání na poloviční úvazek (4.hodiny),bohužel od dubna 2022 jsem opět na neschopence.Zvažujeme s manželem i na doporučení lékařky,že zůstanu doma.Má otázka zní je nutnost si platit sociální?Připadne kolik se cca platí?Vůbec se v tom totiž nevyznám.Mnohokrát děkuji P.P.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 1 year ago

Dobrý den, Petro,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda byste si musela platit sociální pojištění v případě, že byste při pobírání ID II. stupně ukončila svůj pracovní poměr a zůstala doma.
Platba sociálního pojištění není podmínkou. Doba pobírání ID II. stupně bez současného placení sociálního pojištění se však nezapočítává do doby potřebné pro přiznání starobního důchodu (tzn., že po dosažení důchodového věku by u Vás došlo pouze ke změně názvu vypláceného důchodu, částka by zůstala ve výši vypláceného ID). Pokud byste si chtěla platit sociální pojištění, potřebné informace by Vám poskytli pracovníci infolinky České správy sociálního zabezpečení (http://www.cssz.cz/web/cz/call-centra-cssz), případně se můžete obrátit i na okresní správu sociálního zabezpečení v místě svého bydliště.
Dovolím si připojit ještě informaci pro případné ukončení pracovního poměru. Nejlepším postupem by bylo požádat zaměstnavatele o prohlídku u lékaře pracovně-lékařské služby a na základě jeho posudku pak ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů. Ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů je možné ze strany zaměstnance, zaměstnavatele i dohodou.
Dále si dovolím připojit ještě informaci, že pokud by se Váš zdravotní stav zhoršil, můžete zkusit požádat o zvýšení ID na III. stupeň. Pokud by Vám to zdravotní stav umožnil, mohla byste i při pobírání ID III. stupně případně pracovat. 
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396 nebo 739 359 489) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice