souběžnost vozíků

Poradenstvísouběžnost vozíků
Milena Vaculíková asked 4 years ago

Dobrý den, ráda bych dostala odpověď k naší situaci. V únoru 2020 byl manželovi na základě doporučení RÚ Hrabyně z podzimu 2019  přidělen nový mechanický vozík( sedm let měl starý). V květnu  2020 jsme zažádali o elektrický vozík. Manžel je po amputaci – vysoká  na PDK a pod kolenem na  LDK,  má antifosfolipidový syndrom a amputované prsty V. a IV. na PHK. . Navrhující lékařka nás upozornila na to, že kvůli  souběžnosti obou vozíků může být žádost zamítnuta. Je možné  v případě, že by tato souběžnost vadila, vrátit mechanický vozík, nebo jej uhradit? Je to pro nás cenově přijatelnější než v úhrada el. vozíku a hlavně manžel potřebuje el. vozík, aby se dostal z domu a do domu. Bez cizí pomoci to nedokáže, já ani pečovatelka nejsme schopny ho k domu vytlačit. A vadí tato souběžnost v procesu přidělování  dalšího vozíku? Děkuji za odpověď. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Vaculíková,
 
děkujeme za Váš dotaz. Rozumím tomu, že především pro pohyb mimo bydliště by byl pro Vašeho manžela elektrický vozík mnohem lepší a umožnil by mu být více soběstačný. Naopak pro pohyb v domácnosti by mu více vyhovoval vozík mechanický.
Je pravdou, že souběh elektrického a mechanického vozíku může být náročné zdůvodnit z lékařského hlediska natolik, aby byl důvod akceptovatelný i pro zdravotní pojišťovnu. Skutečnost, že se Váš manžel bez cizí pomoci nedostane z a do domu a že Vy ani pečovatelka ho k domu nevytlačíte, jsou však důvody tzv. sociální a k těm zdravotní pojišťovna nemůže přihlížet. 
Podle dostupných informací může být jedním z důvodů indikace elektrického vozíku postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci při kombinaci se závažným chronickým onemocněním, které nedovoluje pojištěnci zvýšit fyzickou zátěž. Dané chronické onemocnění je samozřejmě nutné doložit lékařskou zprávou od lékaře příslušné odbornosti.
Je tedy nezbytné, aby předepisující lékařka v poukazu či doporučení uvedla, proč je ten který vozík pro zdravotní stav Vašeho manžela nutný, proč se bez něj neobejde, čím přispěje k udržení jeho zdravotního stavu a proč tuto funkci nezastane jiná, srovnatelná pomůcka (např. mechanický vozík při potřebě elektrického vozíku, atd.). Je velmi důležité, aby předepisující lékařka tuto skutečnost na poukazu nebo při argumentaci, proč Vašemu manželovi vozík neodejmout, výslovně zmínila a zdůraznila. Obecné zdůvodnění diagnózou obvykle nebývá dostačující. 
Revizní lékař obvykle přiznává pouze mechanický, nebo elektrický vozík, a to v závislosti na tom, který více odpovídá zdravotnímu stavu žadatele. Druhou pomůcku obvykle pojišťovna žádá vrátit. Pro možný souběh elektrického a mechanického vozíku je proto nezbytné, aby lékařka do poukazu dostatečně zdůvodnila také potřebu mechanického vozíku (např. se může jednat o potřebu pohybu na toaletu nebo do koupelny).
Pokud by zdravotní pojišťovna souběh elektrického a mechanického vozíku neschválila, je možné se proti danému rozhodnutí odvolat. V případě, že by ani odvolání nebylo úspěšné, nebo byste jej z jakéhokoliv důvodu nepodali, bylo by možné zkusit se se zdravotní pojišťovnou domluvit právě na Vámi zmiňovaném vrácení nebo uhrazení jednoho (ideálně mechanického) vozíku. Záleželo by však pouze na zdravotní pojišťovně, zda by s takovýmto řešením souhlasila.
Při příštím přiznávání vozíku by bylo potřeba souběh opět pečlivě zdůvodnit.
 
Paní Vaculíková, i v případě, že by se nepodařilo obhájit souběh elektrického a mechanického vozíku, příp. by pojišťovna nesouhlasila ani s vrácením či Vaší úhradou vozíku mechanického, existuje řešení, jak Vašemu manželovi usnadnit pohyb z a do domu. Možností je oslovit nadace a získat příspěvek od nich. Kontakty na nadace a další potřebné informace bychom Vám samozřejmě poskytli. 
 
Moje odpověď je poměrně obsáhlá. Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další otázky, můžete se na naše poradenství samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz), telefonicky (739 646 396), po předchozí domluvě je možné i osobní setkání přímo v ParaCENTRU Fenix.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice