spolecne-posuzovana-osoba

Poradenstvíspolecne-posuzovana-osoba
kuba asked 5 years ago

Otec zije se synem.Jsou spolecne posuzovane osoby.Syn se rozhodl jit do psychiatricke lecebne a otci nic nerekl.Byt je na syna i vsechny davky.Jak muze otec dostat davku svou bez syna na ktereho jsou vsechny davky psane?
O synovi se zatim nic nevi a otec nema prostredky na zivobiti.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážený pane,
ve Vašem dotazu je zjevný rozpor. Píšete, že všechny dávky „jsou na syna“ resp. syn je příjemcem dávek, a tedy že otec nemůže „dostat svou“ dávku bez syna, který je příjemcem všech dávek. Vzhledem k tomu, že neuvádíte, jakých dávek je syn příjemcem, budu vycházet ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), kdy obecně platí, že společně posuzovaná osoba se za příjemce dávky nepovažuje, na rozdíl od příjemce, kterému byla dávka přiznána (§ 40 odst. 1). Nicméně tento stav ošetřuje § 46a zákona o pomoci v hmotné nouzi, který umožňuje přechod nároku na opakující se dávky při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce. Je ale potřeba i v tomto případě dodržet úřední postup a o přechod nároku si požádat na příslušném úřadě. Správní orgán totiž v těchto případech nemá kapacity, jak zjistit, zda je nárok oprávněný, a proto nezahajuje řízení z úřední povinnosti (ex officio), ale pouze na podnět/žádost osoby. Otázkou ovšem zůstává, zda jsou v tomto případě splněny podmínky pro přechod dávky. Nejsem si jistý, zda to, že syn se rozhodl jít do psychiatrické léčebny nebo také to že o synovi se nic neví, způsobí ztrátu podmínky hmotné nouze příjemce (syna) a přechod dávek bude otci přiznán.
Pro řešení tohoto nepříznivého stavu otce doporučuji kontaktovat příslušný správní orgán v místě bydliště otce (sociální odbor obecní, městský), vylíčit pravdivě celou situaci a zkusit požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci dle § 36 a násl. zákona o pomoci v hmotné nouzi a současně s tím konzultovat možné podání žádosti o přechod nároku dávky dle § 46a zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Mgr. Ladislav Loebe