Státní pŕíspěvek

PoradenstvíStátní pŕíspěvek
Michal Kovalčík asked 3 years ago

Dobrý den chtěl bych se zeptat, vláda chce přidat důchodcům a to i invalidním, kolik mi sebere insolvence kterou mám,děkuji

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Kovalčíku,
 
ano, máte pravdu, vláda by ráda věnovala jednorázový příspěvek důchodcům, a to i invalidním, nicméně není jasné kdy se tak stane, v jaké výši to bude a jakou formou by proběhla výplata.
O výši příspěvku se zatím stále jedná. Co se týká formy výplaty, pak jsou v jednání dva způsoby výplaty 1) jednorázově a 2) v měsíčních splátkách.
Co se týká Vaší insolvence, tak se budete muset obrátit na insolvenčního správce, který spravuje Vaši majetkovou podstatu a má jediný oprávnění k plnění práv a povinností za dlužníka, a který je jediný oprávněný Vám sdělit, v jaké výši Vám bude tento příspěvek krácen. Bylo-li ale již o oddlužení rozhodnuto, resp. bylo Vám soudem povoleno, mám za to, že Vám byl stanoven insolvenčním soudem splátkový kalendář s pravidelnými měsíčními splátkami čili je lhostejno, zda příspěvek obdržíte jednorázově nebo ve splátkách.      
Pokud ale nejste v insolvenci a je na Váš majetek „pouze“ soudně uvalena exekuce (někdy se tyto pojmy zaměňují exekuce x insolvence) pak by byla situace následující: V prvním případě by příspěvek exekuci nepodléhal, a to dle příslušného ustanovení občanského soudního řádu (§ 299), který jednorázové dávky státní sociální podpory z exekuce vylučuje. Pokud by ale nastala varianta druhá čili příspěvek by byl vyplácen společně s důchodem ve splátkách, tak by již tento příjem exekuci podléhal.
Co se týká výše postižením exekucí, záleželo by na tom, zda by exekutor tento příspěvek připočítával k důchodu nebo ho exekvoval zvláště. Výpočet postižení exekucí by se odvíjel od toho, jaká je výše Vaší exekucí nepostižitelné částky.
 
Mgr. Ladislav Loebe