Těhotenství ve zkušební době, před koncem PP na dobu určitou.

PoradenstvíTěhotenství ve zkušební době, před koncem PP na dobu určitou.
Ptáčková asked 11 months ago

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda vznikne nárok na PPM v případě mé situace. Od září mi můj zaměstnavatel nabídl jinou pracovni pozici se zkušební dobou na 3 měsíce, pracovní smlouvu mám stále na dobu určitou do konce roku 2022. Na konci září jsem otěhotněla, což jsem nyní oznámila v zaměstnání. Od nového roku se tedy budu muset přihlásit na ÚP. K 31.12.2022 budu na nemocenském pojištění účastna 607 dní. Bude se na mne vztahovat ochranná lhůta a tím pádem nárok na PPM? (Předpokládaný termín porodu je na konci května.) Mockrát děkuji za odpověď.

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 11 months ago

Dobrý den, paní Ptáčková.
Děkuji za Váš dotaz.
Naše poradna se primárně zabývá problematikou osob se zdravotním postižením. Pokusím se Vám poskytnout alespoň základní informace a nasměrovat Vás.
Ke splnění podmínky nároku na mateřskou dovolenou je mimo jiné být nemocensky pojištěná minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.
Rodičovský příspěvek je měsíční opakovaná dávka, která náleží rodiči pečujícímu osobně, celodenně a řádně o dítě, jehož podmínky jsou jiné než mateřská.
Problematiku nastávajících rodičů v celé jeho šíři popisuje brožura Příručka pro nastávající rodiče.
V pracovní neschopnosti a při nezaměstnanosti, je za Vás hrazeno pojištění státem:
O – Osoby s trvalým pobytem na území ČR, příjemci dávek nemocenského pojištění, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani (z jiného důvodu) stát, které neplatí pojistné ani jako osoby samostatně výdělečně činné
Jde osoby s trvalým pobytem na území ČR, které po ukončení zaměstnání nemají již žádný příjem z jiného zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti, ani za ně neplatí pojistné stát z jiného důvodu, které pobírají dávky nemocenského pojištění zaměstnanců, protože onemocněly ještě v průběhu zaměstnání nebo po ukončení zaměstnání v ochranné lhůtě.
Za této situace by evidence na úřadu práce, kde se očekává aktivní hledání nového zaměstnání by bylo vůči novému zaměstnavateli Vaše těhotenství spíše přítěží. Do doby nároku na rodičovský příspěvek jednáte s Vaší OSSZ.
Zákon o nemocenském pojištění §15, odstavci 2) stanovuje ochrannou lhůtu následovně:
Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.
 
Věřím, že jste se z mé odpovědi dozvěděla vše potřebné a informace v ní obsažené jsou pro vás užitečné. V případě doplňujících dotazů mne kontaktujte.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz