Těhotná, výpověď ve zkušební době, nárok na mateřskou

PoradenstvíTěhotná, výpověď ve zkušební době, nárok na mateřskou
nožička asked 4 years ago

Dobrý den, měla bych dotaz.
Když jsem nastupovala do svého posledního zaměstnání, už jsem byla těhotná. Po měsíci v práci mi začaly zdravotní potíže na základě kterých jsem byla nucena odejít na rizikové těhotenství. Po měsíci na rizikovém těhotenství mi ze zaměstnání došla výpověď. Můžou mě vyhodit v neschopence a i když věděli o těhotenství? Pokud ano, můj dotaz pokračuje. mám dotaz zda mám nárok na příspěvek v mateřství (mateřskou). Na mateřskou mám nastoupit 21.10. 2019. A a za poslední 2 roky, tudíž od 21.10. 2017 jsem byla zaměstnaná 542 dní. Výpověď jsem dostala 30.8.2019 a jak už jsem psala  21.10. 2019 mám nastoupit na mateřskou což dělá 51 dní a do ochranné lhůty bych se měla vejít. Mám tedy nárok na mateřskou? Děkuji za odpověď.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Nožičko, nejprve ke zkušební době. Zkušební doba musí být sjednána v pracovní smlouvě písemně, jinak se k výpovědi dané zaměstnavatelem ve zkušební době nepřihlíží. Zkušební doba musí být sjednána nejpozději v den nástupu zaměstnance do práce, ne později, dodatečně, dodatečným podepsáním pracovní smlouvy zaměstnancem. Případná výpověď by byla v tomto případě také neplatným právním úkonem. Přestože se o zkušební době nezmiňujete, předpokládám, že sjednána byla. Zkušební doba slouží k tomu, aby si zaměstnavatel i zaměstnanec ověřili, že oběma stranám smlouvy spolupráce vyhovuje. Pokud tomu tak není, může každá ze stran smlouvu vypovědět, a to bez udání důvodů. Jediným omezením, kdy zaměstnavatel nesmí zaměstnance propustit, je vznik dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, kdy v prvních 14 dnech od vzniku dočasné pracovní neschopnosti nemůže zaměstnavatel zaměstnance propustit. Znamená to, že zaměstnavatel může ve zkušební době propustit i těhotnou zaměstnankyni. Ve Vašem případě je splněna i podmínka, kdy zaměstnavatel nesmí propustit zaměstnance v prvních 14 dnech od vzniku pracovní neschopnosti, neboť uvádíte, že jste nastoupila na rizikové těhotenství, resp. u Vás vznikla pracovní neschopnost a až po měsíci trvání zkušební lhůty a byla jste byla propuštěna až po měsíci trvání pracovní neschopnosti ve zkušební době. Nutno dodat, že zkušební doba se prodlužuje o ty dny, v nichž trvala pracovní neschopnost. Zaměstnavatel tedy postupoval v mezích zákona. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká po splnění dvou podmínek. První podmínkou, ve zkratce, je samotný porod dítěte, dále pak převzetí dítěte do péče třetí osobou, pokud se o něj nemůže nebo nesmí postarat matka. Druhou podmínkou je účast na pojištění nejméně 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou. Ochranná lhůta činí za splnění výše uvedených podmínek 180 dní. Ochranná lhůta neběží po dobu, kdy žena nastoupí v ochranné lhůtě do nového zaměstnání. Nevyčerpaná ochranná lhůta se Vám připočítá k ochranné lhůtě získané z posledního zaměstnání. Celková délka ochranné lhůty však nesmí překročit oněch 180 dní. Vzhledem k tomu, že jste byla v předchozím zaměstnání účastna na pojištění 542 dní, činí Vaše ochranná lhůta plných 180 dní. V posledním zaměstnání jste byla též účastna na pojištění další dva měsíce, které se přičtou k nespotřebované ochranné lhůtě z předchozího zaměstnání. Přestože neuvádíte přesné trvání obou pracovních poměrů a časový rozestup mezi nimi, aby bylo možno určit kolik dnů z první ochranné již uplynulo a o kolik se ochranná lhůta nastaví z posledního zaměstnání, lze usuzovat, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám byl zachován. Pokud si chcete být naprosto jistá v této věci, kontaktujte příslušnou Zprávu sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště, kterážto je příslušná k provádění nemocenského pojištění dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.     Mgr. Ladislav Loebe