Úklid provádí osoba ve 3. stupni ID

PoradenstvíÚklid provádí osoba ve 3. stupni ID
Marcel asked 3 years ago

Dobrý den, chci se zeptat, když byl (nechci jmenovat) osobě přiznán plný ID (3. stupeň) z důvodu že má špatnou pánev, může vykonávat úklid na Č. Krumlovském zámku? Je normální, že denně chodí 8km pěšky pro chlast, do lesa na houby atd.? Dá se s tím něco dělat když má údajně o 70% sníženou pracovní schopnost? Kam se obrátit a jak to mohu napadnout? Děkuji 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Marceli,
 
předně bych Vám rád sdělil, že naše organizace poskytuje poradenství spíše opačným směrem. Naším posláním je hájit práva a nároky osob, kterým se stala křivda nebo jim bylo upřeno právo nebo nárok.
Nyní pár řádek k objasnění Vašeho dotazu. Obecně zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů presumuje a nijak nezakazuje využít zbytkový potenciál k výkonu výdělečné činnosti. Pokud je osoba uznána invalidní ve III. stupni invalidity, tzn. možnost výkonu výdělečné činnosti poklesla o více než 70 %, může stále dotyčná osoba zachovaný zbytkový potenciál využít k výkonu výdělečné činnosti. Invalidní osoba může tedy vykonávat i úklidové práce, dokonce i na zámku, pokud jí v tom nebrání objektivní zdravotní potíže. Dle Vašeho popisu, oné osobě zřejmě tělesné postižení ve výkonu úklidových prací nebrání.
Je nutno podotknout, že tělesné postižení nemusí být na první pohled zjevné, nicméně dosahuje takové intenzity, že výsledkem je uznání invalidity v nejvyšším stupni. Druhou stranou mince je subjektivní cítění jedince samotného. Někdo se při uznání osobou invalidní ve III. stupni hroutí, jiný si v tom libuje, jak moc je nemocný (postižený) a nechává se od okolí opečovávat, no a někdo prostě vnitřně potlačuje fakt, že není fyzicky v pořádku a nebere v potaz ani doporučení lékařů a žije dál, jako by se nic nestalo. Těžko posoudit, jaká z cest je tou nejrychlejší do rakve. To opravdu záleží na mentalitě každého jedince.
Co se týká procesu uznávání osob osobami invalidními, zdravotní stav těchto osob podléhá přezkoumávání lékařem posudkové služby a vychází ze souborné diagnózy posuzované osoby, z komplexních lékařských zpráv a nálezů. Někdy tento proces trvá, bohužel, až příliš dlouho. Proces uznávání invalidity není ani zdaleka o tom, že kdokoliv si umane, že se nechá uznat osobou invalidní, se jí skutečně stane. Z hlediska úředního postupu ve smyslu správního řádu jste nebyl účastníkem řízení a ani ve Vašem případě neexistuje vážný právní zájem, který by Vás legitimoval k napadení rozhodnutí o uznání třetí osoby osobou invalidní ve III. stupni invalidity, tudíž Vám nesvědčí ani oprávnění cokoliv v této věci napadat.   
Závěrem bych rád dodal, že nezřídka řešíme složité situace osob, kterým bylo úředním aktem ukřivděno na základě udání, kdy úřad konal jen proto, že některý „aktivní“ a „uvědomělý“ občan měl pocit, že někdo druhý zneužívá náš sociální systém. Někdy máme pocit, že si většina lidí myslí, že se dá koupit invalidita, či jiná sociální výhoda v trafice na rohu ulice. Opak je ale pravdou a věřte, není to lehká práce, doložit a obhájit práva a nároky našich klientů, která není za týden hotová. Zřídka to trvá déle než rok a někteří z klientů se finálního rozhodnutí úřadu ani nedožijí.
Je tedy na místě se zamyslet, co je Vaším primárním motivem k intervenci ve věci Vámi uvedené osoby? Jak uvedeno výše, je téměř vyloučeno, aby se ona osoba dopracovala simulací k invalidnímu důchodu, za předpokladu, že jí na výplatu invalidního důchodu nárok vůbec vznikl. Pokud tedy máte stále potřebu „oznamovací povinnosti,“ musíte se obrátit o radu někam jinam. Přeji Vám hodně zdraví a dlouhý život.
 
Mgr. Ladislav Loebe