Ukončení podpůrčí doby

PoradenstvíUkončení podpůrčí doby
Pavlína Maurerová asked 1 year ago

Dobrý den, dnem 14.7. 2022 mi končí podpůrčí doba, proto jsem požádala o prodloužení výplaty nemocenské. Mám akutní myeloidní leukémii a v říjnu 2021 jsem podstoupila transplantaci kostní dřeně. Na radu sociální pracovnice hematologie jsem si zažádala o příspěvek na péči a průkaz ZTP včetně mobility. Bylo mi vyhověno a na rok mi byly příspěvky příznány (na péči 1. stupně). O příspěvky jsem žádala v dobré víře, že je to dočasné a můj stav se bude zlepšovat. V zaměstnání mi vycházejí vstříc a po zlepšení stavu budu moci vykonávat práci z domova. Když jsem se telefonicky radila s posudkovým lékařem OSSZ o vystavení lékařské zprávy, podle rodného čísla mi rovnou oznámil, že bude má žádost o prodloužení nemocenské zamítnuta, protože příspěvek na péči a průkaz ZTP jsou vydávány pro dlouhodobě nepříznivý stav a odporují tomu, že bych se mohla výhledově vrátit do práce. A že si mám požádat o invalidní důchod. Já se chci ale do práce vrátit a předpokládám, že je můj stav dočasný, což bude uvedeno i v lékařské zprávě. Skutečně můžou uvedené příspěvky zamezit prodloužení výplaty nemocenské? Také mi posudkový lékař sdělil, že prodloužit nemocenskou může jen na jinou diagnózu, což se moc nezdá, ale nikde jsem toto nedohledala.
Děkuji. Maurerová

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 1 year ago

Dobrý den, paní Maurerová.
Děkuji za Váš dotaz zaslaný naší poradně.
Ve svém dotazu se ptáte, zda je možné mít či nemít souběh výplaty nemocenské a mobility s možností využívat výhody průkazu ZTP. Dále se ptáte na prodloužení nemocenské na jinou diagnózu.
U onkologických pacientů bývá obvykle průkaz ZTP včetně mobility přiznáván na rok. Pokud máte dojem, že zdravotní stav je neuspokojivý a aktivní léčba dále pokračuje, můžete žádostí o přezkum zdravotního stavu vyvolat nové řízení o nároku na ZTP a příspěvku na mobilitu.
Tyto výhody nikterak nesouvisí s invaliditou ani pracovní neschopností. Jsou kompenzací na potřebu individuální dopravy a specifické potřeby osoby s daným onemocněním. To stejné platí pro příspěvek na péči, který kompenzuje míru závislosti na pomoci druhé osoby a nijak nesouvisí s přiznáním ID, nebo pracovní neschopností, či zaměstnáním.
Na nemocenské můžete být rok a 4x zažádat o prodloužení podpůrčí doby, vždy po 3 měsících a to v případě, že ještě nemáte přiznanou invaliditu.
V případě, kdy Vám invalidita bude přiznána, je třeba neschopenku ukončit do 30 dnů od zasedání komise (datum bývá uvedeno v rozhodnutí). Pokud byste nebyla v tu dobu schopná se vrátit zpět do práce a potřebovala byste být ještě na neschopence, tak můžete, ale na jinou diagnózu, než na kterou Vám byl přiznán ID.
V případě doplňujících či dalších otázek se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz), na mě havlikova@pcfenix.cz, případně tel. +420 739 359 489 nebo +420 739 646 396.
S přáním příjemného dne
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice