Ukončení pracovního poměru invalidního důchodce

PoradenstvíUkončení pracovního poměru invalidního důchodce
Roman Dostál asked 3 years ago

Dobrý den,
jsem invalidní důchodce – 3. stupeň, pracuji na chráněné dílně v rozsahu 3 hodiny denně, pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou. V říjnu mi bude 65. let a protože tím končí výplata invalidního důchodu, respektive bude se mu říkat starobní, chce mi zaměstnavatel ukončit pracovní poměr, protože už nedostane dotace. Požádal jsem v srpnu o přiznání starobního důchodu – nárok jsem měl v únoru 2019. Neoficiálně mi v práci bylo oznámeno, že posledního října končím, ale výpověď jsem nedostal, o odstupném se také nikdo nezmínil. Zaměstnavatel to prý řeší tím, že jakmile je mi přiznán starobní důchod dosažením 65.let, už nesplňuji podmínky pro zaměstnání na chráněné dílně a to je důvod k okamžitému rozvázání pracovního poměru, bez odstupného. Prosím o sdělení, jestli je toto správně, nebo jestli mám nárok pracovat dále, případně jek je to s odstupným? Děkuji předem. Dostál

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Dostále,
 
pravdou je, že dle zákona dosažením věku 65 let se invalidní důchod překlápí do důchodu starobního. 65 let je totiž, dle zákonů ČR, oficiálním důchodovým věkem.
Co se týká zaměstnávání osob ve chráněných dílnách, nebo chcete-li, na chráněném trhu práce, je tento vyhrazen pouze pro osoby se zdravotním postižením tak, jak stanoví zákon o zaměstnanosti. Je pravdou, že fakticky jste osoba invalidní a zřejmě jí budete až do smrti, nicméně v rámci legislativní úpravy této materie, jste dosažením 65 let dosáhl věku důchodového a jste tedy ex lege důchodcem starobním.
Nikde není dáno, že dosažením věku 65 let, resp. dosažením důchodového věk nemůžete dále pracovat ve chráněné dílně. Vše záleží na tom, zda v práci vytváříte skutečné hodnoty, nebo v chráněné dílně vytváříte minimální přidanou hodnotu a zaměstnavatel vytváří pracovní pozice pouze za účelem získávání finančních dotací z prostředků Úřadu práce. Toto zhodnocení nechám na Vás, neboť jedině Vy znáte poměry ve chráněné dílně, ve které jste zaměstnán.
Ve věci dosažení důchodového věku a následkem této právní události okamžitého zrušení pracovního poměru, mám za to, že zaměstnavatel nepostupuje správně. Žádný zákon nezakazuje výdělečnou činnost osobám, které dosáhly důchodového věku a na druhou stranu také žádný zákon nezakazuje zaměstnávat osoby, které dosáhly důchodového věku.
Souběh pobírání starobního důchodu a odměny z výdělečné činnosti je možný a to bez omezení. Podrobně tuto materii vysvětluje web ČSSZ, na který uvádím odkaz: https://www.cssz.cz/starobni-duchod-podrobne.
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem může dojít pouze ve výjimečných případech a to pouze z důvodů taxativně vymezených v zákoníku práce, tzn. že žádné jiné důvody uplatnit nelze. Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou tyto: 1) Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. 2) Porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.  
Ve Vašem případě se zřejmě bude jednat o skončení pracovního poměru dle § 52 písm. c) ZP, tedy pro nadbytečnost a pokud je pracovní poměr ukončován z tohoto důvodu, náleží zaměstnanci odstupné dle odpracovaných let od jednonásobku až do trojnásobku průměrné (měsíční) mzdy za odpracované roky.           
 
Mgr. Ladislav Loebe