Ukončení pracovního poměru v invaliditě 3. Stupně

PoradenstvíUkončení pracovního poměru v invaliditě 3. Stupně
Pavel Klouček asked 2 years ago

Dobrý den dostal jsem vyrozumění že je mi přiznán důchod 3. Stupně. Jak je to s výpovědi v současném zaměstnání, když jsem veden v neschopnosti, platí 2 měsíční výpovědní lhůta ? Děkuji za odpověď 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 1 year ago

Dobrý den, pane Kloučku,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, jak je to s výpovědí ze zaměstnání v případě, že Vám byl přiznán invalidní důchod (ID) III. stupně a jste stále v pracovní neschopnosti.
 
Nejprve pro jistotu uvedu, že po přiznání invalidity musí Váš ošetřující lékař stávající neschopenku ukončit, a to do 30 dní od data zasedání posudkové komise. Pokud by to Váš zdravotní stav vyžadoval, může Vám lékař vystavit ihned neschopenku navazující. Doporučuje se ale, aby byla vystavena na jinou diagnózu – pokud by byla na stejnou diagnózu, jako neschopenka stávající, musel by vše odsouhlasit ještě posudkový lékař.
 
Co se samotného ukončení pracovního poměru týká, tak samotné přiznání ID není důvodem k ukončení pracovního poměru. Vy i jako příjemce invalidního důchodu III. stupně můžete pracovat. Pokud je to s ohledem na zdravotní stav možné, můžete dokonce pracovat i na svém původním pracovním místě, byť třeba na zkrácený úvazek. V případě, že by Vám zdravotní stav neumožňoval vrátit se na původní pozici, můžete se zkusit se zaměstnavatelem domluvit na změně pracovní pozice. Obecně se doporučuje po návratu z neschopenky absolvovat prohlídku u lékaře pracovně-lékařské služby. Ten o možnosti pracovat na původní pozici rozhodne.
 
Pro možnost ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů je pak také nezbytné absolvovat prohlídku u lékaře pracovně-lékařské služby. Bez jeho posudku není možné rozvázat pracovní poměr ze zdravotních důvodů. O prohlídku u lékaře pracovně-lékařské služby požádejte po návratu do zaměstnání svého zaměstnavatele, ten musí Vaší žádosti vyhovět.
Pokud by bylo nutné rozvázat pracovní poměr ze zdravotních důvodů, může být uzavřena i dohoda o ukončení, kdy by nemusela být dodržena dvouměsíční výpovědní lhůta. V případě výpovědi (ať již z Vaší strany, nebo ze strany zaměstnavatele) by pak ona dvouměsíční lhůta dodržena být musela. Pokud byste ale nemohl ze zdravotních důvodů na zaměstnavatelem stanovené pozici pracovat, jednalo by se o překážku na straně zaměstnavatele a tudíž byste byl doma s částečnou náhradou mzdy. Pro jistotu ještě doplním, že v případě ukončení ze zdravotních důvodů obvykle není nárok na odstupné (pokud se nejedná např. o následek pracovního úrazu či nemoci z povolání).
 
Pokud by k rozvázání pracovního poměru skutečně došlo a Vy byste se poté chtěl zaevidovat na úřadu práce (ÚP), mělo by to být možné i v režimu uchazeče o zaměstnání, pravděpodobně i s nárokem na podporu v nezaměstnanosti – záleží na tom, zda máte v posudku o invaliditě dovětek o schopnosti výdělečné činnosti za mimořádných podmínek. V případě ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů pak v kontextu výše podpory v nezaměstnanosti nezáleží na tom, zda byl pracovní poměr ukončen výpovědí, nebo dohodou – podpora bude vyplácena ve výši, jako by došlo k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396 nebo 739 359 489) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice