Uznání zaměstnavatele na trhu práce úřadem práce ,příspěvek na invaliditu osoby se III a II stupněm invalidity

PoradenstvíUznání zaměstnavatele na trhu práce úřadem práce ,příspěvek na invaliditu osoby se III a II stupněm invalidity
Jana Havrdová asked 1 year ago

Dobrý den. Moc děkuji za možnost dotázat se. 
Jsem  celkem nemile překvapena, že od prosínce lonského roku, kdy jsem poprvé své letité pomocnici se III.stupněm invalidity udělala pevnou pracovní smlouvu z toho důvodu, abych byla letos uznaným zaměstnavatelem,  po pěti měsících nemám stále dobře její pracovní smlouvu. Popáté ji předělávám.  Paní nezvládne dělat  větší množství hodin a tak jsme se rozhodly uzavřít smlouvu malého rozsahu ( prý je to výdělek do 3500Kč měsíčně), ale fakticky jí těch pět měsíců vyplácím jen po 945Kč. 
UP si přeje jednou do smlouvy týdenní časový fond, pak zase  měsíční , hovořily o maximálním počtu hodin, ted tam ta slova ” maximálně a smlouva malého rozsahu” nesmějí být. Paní na prodej v mém obchůdku už řekla, že mi  prostě už další versi prostě nepodepíše. Ona si přála ve smlouvě mít vypsánu mzdu za hodinu, což také zamítli. Navíc ji nyní po půli dubna její specialista v nemocnici  překvapil a napsal posudek, že není schopna vykonávat soustavnou práci. Takže budeme nyní smlouvu ukončovat. Místo ní nastoupí od května paní s II stupněm invalidity.
Jsme překvapení, že ani na další vzdálenější pobočce UP mi nejsou se smlouvou schopni poradit, prý at si zajdu k právníkovi. S kvartálními výkazy také ne, prý má každá pobočka své.
Paní, která mi dělá učetnictví varuje, že tohle jsou běžné praktiky, se kterými se setkává a to , že fakticky ty peníze stát nechce vyplatit. Řádně neproškolí své řadové zaměstnankyně, točí je na místech mezi sebou a za čas, třeba 2-3 roky  udělají hloubkovou kontrolu a  vyberou si je  zpět i s penálem za neoprávněné výplaty.  
Velmi se bojím o to, aby této mé kamarádce, která to fakticky udělala jen pro mne, nebyl pak  odebrán nebo krácen její invalidní důchod
Prosím poradili byste, co do takové smlouvy uvést, co tedy dát třeba do platového výměru, případně jak ukončit naši smlouvu , aby to opravdu nebylo rizikové? Můžu paní smlouvu ukončit až k  k 30.4. když zřejmě 22/4 tedy dostala výše uvedený posudek? Pokud radíte raději ukončit už třeba k 20.4 , nebude vadit, když nová paní nastoupí až k 15.5.? Ona je totiž nyní v lázních, dříve to tedy nejde.
Nemám to raději vzdát? Nemá nakonec ta účetní pravdu, jen si koleduji o kontroly. Moc děkuju.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 1 year ago

Vážená paní Havrdová,
pracovní smlouva je dvoustranné právní jednání mezi zaměstnavatelem a nastupujícím zaměstnancem.  Tři hlavní náležitosti pracovní smlouvy jsou: 1) druh práce, 2) místo výkonu práce, 3) den nástupu do práce. Každé další ujednání je na stranách smlouvy. 
Úřad práce ač vystupuje v poskytování příspěvku na zaměstnanost osobám se zdravotním postižením jako státní orgán, nemá jakoukoliv pravomoc, nařizovat, jaké ustanovení má obsahovat pracovní smlouva. 
Odkázal bych úředníky na právní princip uplatňovaný v českém právním systému “co není zákonem zakázáno, je dovoleno.” Úředníci úřadu práce mají jisto jistě pomocné nástroje, jak analyzovat obsah pracovněprávního vztahu tak, aby bylo možno rozhodnout o tom, zda Vám příspěvek na zaměstnání osoby se zdravotním postižením náleží, nebo nenáleží.
Přeji hezký den!
Mgr. Ladislav Loebe