Vrácení poměrně části příspěvků na zvláštní pomůcku

PoradenstvíVrácení poměrně části příspěvků na zvláštní pomůcku
Zuzana Mornstajnova asked 4 years ago

Dobrý den obracím se na vás s žádostí týkající se vrácení příspěvků na zvl. pomucku úprava soc. zarizeni. Požádala jsem úřad po vyčíslení částky o úhradu jen poměrné části. Patřičný úřad po mě žáda o doložení výpisu z účtu, novou nájemní smlouvu, kupni smlouvu prodané nemovitosti ve  ktere byla provedena rekonstrukce jinak bych koupelnu nemohla užívat. Z důvodu zhoršení mého zdravotního stavu jsem byla nucena nemovitost opustit, doplatit hyp. Úvěr zároveň  opustit zaměstnání a přestěhovat se do jiné lokality, kde mám dostupné zdravotní zdrav. zařízení, které musím pravidelně navštěvovat. Nemovitost byla na horách a já jsem po úrazu dol. končetin  upoutana na in. vozík. Dále úřad požaduje doložit prohlášení, že nevlastním jiný majetek ani nedisponuje žádným movitym či nemovitý majetkem a vyjádření o tom proč jsem nemovitost opustila a proč jsem opustila danou lokalitu a zdali nové bydlení je ple funkci pro tělesně postižené osobě zároveň k tomu všemu čestné prohlášení, že tedy nic nevlastním, a že nepobiram výživné na nezletilého syna přesto že, jsem již zaslala rozsudek soudu o zahájení exekuce na povinného. Velmi ráda bych věděla zdali úřad má na toto vše právo. Děkuji za vyjádření a poskytnutí informací k dané věci. 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Mornstajnová,
 
upřímně řečeno Vám nedovedu na Vaši otázku odpovědět. Pokud už takové doklady po Vás úřad žádá, není to na základě zákona, dle kterého Vám byl příspěvek na zvl. pomůcku přiznán, tedy zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, nebo jeho prováděcích předpisů, tzn. Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Úřad zřejmě postupuje dle svých vnitřních předpisů, se kterými občan nemá možnost přijít běžně do styku, a tudíž nemusí být pro něj závazné.
Výše uvedený zákon Vám stanoví pouze oznamovací povinnost hlásit úřadu změny, které působí změnu nároku na dávku a to v § 27 odst. 2 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Případy, změny, kdy je třeba oznámit změny příslušnému úřadu stanoví § 12 stejného zákona.
Co se týká Vašeho případu a změny, resp. zhoršení zdravotního stavu a povinnosti vrátit poměrnou část, domnívám se, že lze ve Vašem případě uplatnit ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které Vás zprošťuje povinnosti poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit. Důvodem pro prominutí vrácení poměrné části je změna zdravotního stavu, který způsobil to, že již nemůžete nemovitost nadále užívat.  
 
Mgr. Ladislav Loebe