výše invalidního důchodu

Poradenstvívýše invalidního důchodu
Petr asked 2 years ago

Dobrý den, rád bych se informoval. Je mi 33, měl jsem vrozenou vadu PDK a prošel jsem amputací ve stehně v ranném dětství. Nyní chodím bezmála 30 let na stehenních protézách. V 15 letech mi byl přiznán invalidní důchod pro 1 stupeň invalidity. Nyní začínám pociťovat zhoršení zdravotního stavu vzhledem ke skolióze a nadměrného přetěžování druhé končetiny. Pracuji v průmyslové výrobě a denně nachodím X kilometrů po výrobní hale se zátěží a denně musím zdolat několik pater schodů. Jen mě zajímá, zda necelých 8 tisíc korun je odpovídající a adekvátní částka, nebo bych měl zažádat o nějakou rekalkulaci. Případně jak postupovat děkuji

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Petře,
 
děkujeme za Váš dotaz. Pokud cítíte, že se Váš zdravotní stav zhoršil, můžete zkusit požádat o změnu (zvýšení) invalidního důchodu. Žádost je nezbytné podat osobně na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. S sebou stačí vzít si platný občanský průkaz (případně cestovní pas). Na základě podané žádosti bude Váš zdravotní stav přezkoumán a posudkový lékař rozhodne, zda Vám ponechá stávající stupeň invalidity, nebo Vám přizná vyšší. Ačkoliv by s ohledem na Vámi poskytnuté informace nemělo dojít k odebrání invalidity, tuto možnost bohužel nelze na 100 % vyloučit. Vždy je však možnost podat proti rozhodnutí námitku.
V případě, že by posudkový lékař rozhodl o zvýšení stupně invalidity, došlo by i k přepočtu výše invalidního důchodu. Vycházelo by se ovšem pouze z jeho aktuální výše; k Vašim příjmům ze zaměstnání by se nepřihlíželo (k příjmům ze zaměstnání se přihlíží až v případě podané žádosti o starobní důchod). Více k přepočtu výše důchodu při změně stupně invalidity naleznete např. zde: http://www.cssz.cz/invalidni-duchody-podrobne. Pokud byste se rozhodl požádat o zvýšení invalidního důchodu, doporučuji mít u praktického lékaře co nejaktuálnější zprávy od odborných lékařů.
Nezávisle na případné žádosti o zvýšení invalidního důchodu se také můžete se svým zaměstnavatelem zkusit domluvit na změně (snížení) úvazku či na změně pracovní pozice tak, aby Vám více vyhovovala (např. aby nebylo by nutné se tak často pohybovat po hale, mezi patry apod.). Můžete svého zaměstnavatele požádat také o mimořádnou prohlídku u lékaře pracovnělékařské služby (tzv. závodního lékaře) a podle jeho závěrů následně hledat možná řešení.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice