Vystěhování

PoradenstvíVystěhování
Jan asked 2 years ago

Dobrý den, již delší dobu, prakticky od mého mladí se potýkám s problémem, že moje rodina nemá vlastní bydlení. Otec je že zahraničí africké příslušnosti a neposílá žádné výživné, moje matka je samoživitelka a přistěhovala se k babičce, která nám měla dočasně poskytnout přístřeší, ale moje matka se rozhodla zůstat. Momentálně zde opakovaně vznikají konflikty kvůli banálním generačním názorům, které jsou někdy až patologicky morbidní. Rád bych se odstěhoval, ale i přestože pracuji celý víkend nejsem schopen bez žádných příspěvků, nebo dotací samostatně finančně zabezpečit sebe ani potencionální bydlení včetně studií, protože bydlení v Čr je opravdu finančně náročné a najít si zde zodpovědného spolubydlícího je ještě těžší, protože většina preferuje zůstat u rodičů do doby dostudování vysoké školy. 
Momentálně stále studuji a rád bych pokračoval na vysokou školu, již jsem dosáhl zletilosti. 
Děkuji Jan

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Jane,
 
ceníme si, že se se svým dotazem obracíte na naše poradenství. Chápu, že osamostatnění se je pro Vás kvůli nepříznivým náladám a nepříjemné atmosféře v rodině důležité, avšak i s ohledem na studium finančně náročné. Naše organizace ale s ohledem na své zaměření (lidé se získaným poškozením míchy) bohužel nenabízí poradenství nebo jiné služby, které by Vám pomohly usnadnit vstup do samostatného života a bydlení. Můžete se ovšem zkusit obrátit na občanskou poradnu podle svého uvážení. Kontakt na občanské poradny můžete nalézt na internetových stránkách Asociace občanských poraden (http://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny), případně zadáním hesla „občanská poradna“ do internetového vyhledávače. Také byste se mohl zkusit obrátit na nějaké tzv. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kde by Vám tamní sociální pracovníci mohli poskytnout podporu a pomoc. Kontakty můžete nalézt např. v registru poskytovatelů sociálních služeb (http://www.iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?sd=n%C3%ADzkoprahov%C3%A1+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+pro+d%C4%9Bti+a+ml%C3%A1de%C5%BE&zak=&zaok=&SUBSESSION_ID=1619093811021_2), případně také zadáním hesla „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ do vyhledávače.
V případě, že by se Vám podařilo nalézt si vlastní bydlení, mohl byste zkusit požádat na úřadu práce o některé sociální dávky – např. příspěvek na bydlení; již nyní byste mohl zkusit požádat také o příspěvek na dítě (na sebe), pokud jej již nepobíráte. Bližší informace k příspěvkům naleznete na internetových stránkách či získáte na infolince úřadu práce (http://www.uradprace.cz/).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice