Žádost o ID

PoradenstvíŽádost o ID
Ivana Zbožínková asked 1 year ago

Dobrý den mám dotaz. Manžel je v pracovní neschopnosti a lékařka mu doporučila aby si podal žádost o invalidní důchod. Na neschopence může být do konce července.  Má si tu žádost podat v době  neschopenku nebo až  po ukončení?

1 Answers
zeManek624 Staff answered 1 year ago

Dobrý den, paní Zbožínková,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, jestli si Váš manžel má podat žádost o invalidní důchod ještě během pracovní neschopnosti, nebo až po jejím ukončení.
Na úvod si dovolím připojit informaci, že Váš manžel může být v pracovní neschopnosti tak dlouho, jak to bude jeho zdravotní stav vyžadovat. Omezená je ale doba, po kterou mu může být vypláceno nemocenské. Základní doba vyplácení nemocenského je 380 dní, přičemž přibližně měsíc před uplynutím této doby Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zasílá dopis s informací o možnosti požádat o prodloužení podpůrčí doby (může být prodloužena až 4x na dobu 3 měsíců), případně o možnosti podat žádost o invalidní důchod. Váš manžel by tedy mohl případně požádat o prodloužení podpůrčí doby (formulář žádosti je ke stažení zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zvnupd).
Pokud by Váš manžel chtěl požádat o invalidní důchod, může tak udělat ještě během pracovní neschopnosti. Žádost je nezbytné vyřídit osobně na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Doporučuji sjednat si předem termín schůzky, aby Váš manžel na úřadě zbytečně dlouho nečekal, potřebné kontakty na pobočky naleznete zde: http://www.cssz.cz/web/cz/kontakty, bližší informace k tomu, co je vhodné vzít si pro vyřízení žádosti o invalidní důchod, pak naleznete zde: http://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchod. Celé řízení pak trvá obvykle cca 3 – 4 měsíce.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396 nebo 739 359 489) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice