Žádost o zvláštní pomůcku

PoradenstvíŽádost o zvláštní pomůcku
Martin Boček asked 4 years ago

Dobrý večer, chci se zeptat na následující otázku. Minulý týden jsem podal žádost o zvláštní pomůcku, která se jmenuje digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem a krom toho jsem si podal ještě žádost o další zvláštní pomůcku: braillský displej pro nevidomé. Pracovnice Úřadu práce mě kontaktovala a také při podávání žádosti mě obeznámila s tím, že za mnou přijede a provede u mě sociální šetření. Mám z toho trošku strach. Jestli mohu poprosit o vysvětlení proč zrovna sociální šetření a jak to vlastně v případě těchto pomůcek bude zhruba probíhat, trošku se bojím toho výrazu “sociální”. Za vaši odpověď mnohokrát děkuji.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Bočku,
děkujeme za Vámi zaslaný dotaz. Píšete, že na základě Vaší žádosti o zvláštní pomůcku, Vás pracovnice Úřadu práce informovala o tom, že u Vás provede sociální šetření. Rozumím tomu, že výraz „sociální šetření“ ve Vás může vzbuzovat určité obavy. Chci Vás však uklidnit v tom, že jde o standardní postup. Sociální pracovnice při tomto šetření sbírá podklady. Tyto vypracované podklady jsou poté k dispozici posudkovému lékaři, který následně na základě lékařských zpráv a s přihlédnutím k tomuto šetření, rozhodne o přiznání či nepřiznání dávky.
Bohužel není v mých možnostech Vám jednoznačně odpovědět, jak bude sociální šetření probíhat. Vždy probíhá individuálně k dané situaci klienta. Obecně lze říci, že se sociální pracovnice seznámí s tím, kde budete danou pomůcku používat (např. doma, v práci) apod. Sociálnímu šetření může být přítomna i pečující osoba, nebo někdo blízký. Ke konci šetření potom máte možnost nahlédnout do záznamu, který sociální pracovnice vyhotoví. Je dobré, abyste jí přímo na místě sdělil Vaše případné připomínky. Pokud byste měl zájem, můžete si provést i kopii záznamu.
Když byste měl jakékoliv doplňující dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396
Přeji Vám hezký den
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice