zadost-o-zvyseni-prispevku-na-peci

Poradenstvízadost-o-zvyseni-prispevku-na-peci
Iveta Soustružníková asked 10 months ago

Dobrý den prosím dne 2.9.2022 jsem podala žádost o zvýšení příspěvku na péči. Vzala jsem si dlouhodobou neschopenku na péči a starala jsem se o maminku, kterou jsem si vzala domů z nemocnice. Maminka byla ležící a pobírali jsme příspěvek, který nám byl přiznán. Dne 14.9.2022 jsem volala na náš úřad práce kam patříme, že mamince se stav horší a moje otázka zněla kdy přijedou na místní šetření. Bylo mi odpovězeno, že na to mají 30 dnů, ale nikde není psáno jestli pracovních nebo i s víkendy. 6.10.2022 jsem psala email, že mamince se její zdravotní stav opravdu horší. Zaměstnanec s úřadu mi volal, že nejdříve mohou přijet až v pondělí. Tak jsem pouze řekla, že mockrát děkuji, ale maminka moc času nemá. Asi za deset minut volali, že by teda mohla přijet kolegyně v pátek 7.10.2022 o půl osmé ráno. Nic jiného mi nezbývalo než souhlasit. Bohužel maminka do rána zemřela. Ráno jsem na úřad volala, že už nemusí jezdit. Když jsem se ptala jak to bude s tou žádostí o zvýšení příspěvku tak mi bylo řečeno, že neproběhlo místní šetření jak na tom maminka byla. Když jsem se stále ptala jak je to možné tak jsem dostala odpověď, že až přinesu úmrtní list tak se vše dořeší. Když jsem přišla s úmrtním listem tak my bylo sděleno, že opravdu nic nedostanu jenom ten příspěvek co byl předtím. I když jsem říkala, že mám propouštěcí zprávu z nemocnice i zprávu od domácího hospice, který k nám dojížděl dvakrát týdně a který jsme si platili. Tak prostě máme smůlu. Ještě my bylo řečeno, že každý do té žádosti píše, že se stav zhoršuje.  Je my z toho hodně smutno, neboť jsem ani do dnešního dne nedostala vyrozumění, že žádost byla  z toho a z toho důvodu zastavena. Jen mi to bylo sděleno ústně. Jediné co mě na tom všem těší jsem se postarala o svojí maminku do poslední chvíle a nenechal ji zemřít v nemocnici kde by byla sama. Jde mi i nejde o ty peníze, ale vadí my, že já normální člověk musím vše dodržovat znát všechny zákony ale občas ta lhostejnost od úředníku mi vadí. Nevím zda mám podat stížnost nebo ne? Myslím si stejně, že by to byl boj s větrnými mlýny. Předem děkuji za odpověď

1 Answers
Lucie Marková Staff answered 10 months ago

Dobrý den,
úvodem mi dovolte vyjádřit Vám upřímnou soustrast. Dokáži si představit že tato zkušenost s jednáním ze strany úřadu v nejtěžších chvílích člověku vezme chuť věřit ve spravedlnost a pomoc ze strany státu.
Pokud tomu správně rozumím, podala jste 2.9. žádost o zvýšení stupně příspěvku na péči, tedy tímto krokem bylo zahájeno řízení o příspěvku na péči, urgovala jste sociální šetření v místě bydliště z důvodu vážného zdravotního stavu maminky a vyhověno Vám bylo až termínem 7.10., nicméně Vaše maminka v noci z 6. na 7.10. bohužel zemřela. Dosud Vám nebylo doručeno usnesení o zastavení řízení z důvodu úmrtí maminky v souladu s § 26, odst. 2 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
§ 26
(2) Krajská pobočka Úřadu práce zastaví řízení o příspěvku,jestliže žadatel o příspěvek zemřel před provedením sociálního šetření podle § 25 odst.1.
Bohužel musím napsat, že dle odst.3 výše uvedeného § 26 se nelze proti tomuto usnesení o zastavení řízení odvolat, nicméně rozhodně se dá říci, že Vám průtahem ve správním řízení o příspěvku na péči vznikla škoda (finanční újma). Je totiž třeba říci, že pokud by u maminky proběhlo zmiňované sociální šetření a ona zemřela až po jeho provedení, řízení by se z moci úřední nezastavilo a Vy jako pozůstalá byste v souladu s § 16 vstoupila do dalšího řízení o příspěvku, řízení by bylo dokončeno a případný zvýšený příspěvek na péči by Vám byl zpětně vyplacen od data žádosti o jeho zvýšení.
Ptáte se, zda lze podat stížnost. Pokud máte nyní sílu dále bojovat, doporučila bych podat žádost o přiměřené zadostiučinění za průtahy ve správním řízení. Vzor lze najít vypracovaný kanceláří Veřejného ochránce práv. Případně se lze obrátit právě na Veřejného ochránce s podnětem a oni Vám mohou pomoci celým procesem projít a zváží spolu s Vámi i to, zda a jak velká je šance uspět. Finanční zadostiučinění by mohlo být v návrhu stanoveno právě ve výši Vámi vynaložených nákladů na péči o maminku za poslední dny a týdny (služby domácího hospice).

Přeji Vám hodně sil. Pokud byste cokoli potřebovala dovysvětlit či si o situaci více promluvit, jsem tu pro Vás i na telefonu.

S pozdravem

Lucie Marková, DiS.
vedoucí sociální rehabilitace
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 733 112 097
e-mail: markova@pcfenix.cz