Žádost příspěvek na mobilitu – důvod pravidelné dopravy – současný pobyt v sociálním zařízení

PoradenstvíŽádost příspěvek na mobilitu – důvod pravidelné dopravy – současný pobyt v sociálním zařízení
Alena asked 3 years ago

Dobrý den,
prosím o radu. Pokud žadatelka je nyní krátkodobě hospitalizována ve zdravotnickém zařízení (náhlé zhoršení zdravotního stavu) a předpokládá se, že jí budou následně poskytovány pobytové sociální služby, mohu já jako zástupce žadatelky (na základě plná moci) podat již nyní „žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením „a „žádost o příspěvek na mobilitu“?
Co mohu uvést v „žádosti příspěvek na mobilitu“ – důvod pravidelné dopravy (pokud jí budou v době žádosti poskytovány pobytové sociální služby)?
Je důvod pravidelné dopravy – zajištění dopravy do místa trvalého bydliště při krátkodobých propustkách ze zařízení, které poskytuje sociální služby?
Velmi děkuji za odpověď

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den Aleno,
děkujeme za dotaz. Ptáte se, zda můžete Vy jako zástupce žadatelky podat žádost o přiznání průkazu OZP a žádost o příspěvek na mobilitu, i když je žadatelka krátkodobě hospitalizovaná. Ano, žádost na úřadu práce podat můžete. Přiznání příspěvku na mobilitu je vázáno na přiznaný průkaz osoby se zdravotním postižením. Žadatelce by tedy musel být přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, aby měla nárok na příspěvek na mobilitu.
Pokud žadatelku na úřadě práce zastupujete pouze v 1 záležitosti, v 1 řízení, pak plná moc nemusí být úředně ověřená. To znamená, že ji můžete sestavit, sepsat i podepsat doma. Chcete-li ovšem žadatelku zastupovat ve více řízeních současně, nebo mít možnost vepisovat jejím jménem údaje do formuláře přímo na úřadě práce, pak musíte mít tzv. generální plnou moc s úředně ověřenými oběma podpisy (Váš a žadatelčin podpis).
Přemýšlíte, jaký důvod pravidelné dopravy uvést v žádosti o příspěvek na mobilitu. Vzhledem k tomu, že je žadatelka nyní krátkodobě hospitalizovaná, lze předpokládat, že bude v blízké době propuštěna do domácí péče. Nějakou dobu potrvá vyřízení žádosti. Tudíž je možné uvést jako důvod pravidelné dopravy např. návštěva lékařů, rodinných příslušníků apod. Ještě upozorním, že pokud bude žadatelce přiznán a následně vyplácen příspěvek na mobilitu, je třeba vždy písemně uvědomit úřad práce (do 8 dnů od nástupu a poté od propuštění), pokud dotyčná bude celý kalendářní měsíc, případně déle než měsíc hospitalizovaná, v pobytovém zařízení poskytujícím sociální služby, v lázeňském zařízení atd. Po tuto dobu jí bude výplata příspěvku „pozastavená“. 
Pokud budete mít další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396 (na naši poradnu).        
Přeji Vám hezký den.
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice